CNAIR versus ALEXANDRU HOFFMAN Recomandat

CNAIR versus ALEXANDRU HOFFMAN

În ediția din luna august 2021 a revistei TIR Magazin am publicat o scrisoare de la un inginer constructor CFDP, specializat în Consolidări de Terasamente, cu o vechime profesională de 35 de ani, care vorbește despre modul dubios în care se fac angajările în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

În CNAIR, "lipsa de experiență a factorilor de decizie este una din cauzele care conduce la întârzierea și calitatea îndoielnică a unor proiecte" - este titlul acestui articol. Între timp, am primit și punctul de vedere al CNAIR, dar și o serie de clarificări ale lui Alexandru Hoffman la punctul de vedere al CNAIR.

Redăm integral această scrisoare:

"Aș dori să vă expun cazul meu ca fost angajat la CNAIR. Numele meu este Alexandru Hoffman. Am vârsta de 60 de ani. Experiența mea în domeniul construcției de drumuri este de 35 de ani ca inginer cu specializarea CFDP. Sunt de asemenea absolvent al Liceului german din București. Am lucrat în execuție, inclusiv în Germania, în consultanță și o mare parte din cei 35 de ani, în proiectare la IPTANA. Specializarea mea, începând de la examenul de diplomă de inginer care a avut ca temă consolidarea unui teren de fundare cu capacitate portantă redusă la un drum din zona Deltei Dunării, a fost cea din domeniul geotehnicii. Activitatea mea de bază în acest domeniu a constat în proiectarea de lucrări de stabilizare a alunecarilor de teren din zona drumurilor, lucrări de susținere a taluzurilor și versanților, lucrări de îmbunătățire și ranforsare a terenurilor de fundare ale terasamentelor de drum. Am avut funcții de șef proiect, șef de colectiv, verificator intern de proiecte și consilier tehnic, ca să enumăr pe cele mai importante. În luna aprilie a anului curent am aflat că se scot la examen posturi de ingineri la unități de implementare a studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice de execuție. Am considerat că la experiența mea, mai ales de inginer proiectant, mi-aș putea aduce contribuția la sfârșit de carieră pentru activitatea de derulare a unor proiecte de autostrăzi și de drumuri expres. Am participat la examenul care s-a dat atât scris, cât și oral, obținând nota cea mai mare din 7 participanți la proba scrisă și a doua notă la proba orală. Acest lucru se poate constata pe site-ul CNAIR la secțiunea CARIERE. Din cele 7 posturi vacante scoase la concurs, au fost admise doar 2 persoane, printre care și subsemnatul. Acest fapt m-a surprins întrucâtva, pentru că la proba scrisă am trecut 6 din 7, astfel încât la proba orală au picat 4 persoane. Deci cu toate că ar fi fost necesar un număr de 7 persoane cu o experiență de minimum un an, exigența a fost foarte ridicată la examenul oral, care în mod normal ar fi trebuit să fie un interviu de angajare. În schimb ne-am confruntat cu un fel de repetare a examenului scris cu verificarea unor cunoștințe tehnice în limba engleză, cât și verificarea unor noțiuni de AUTOCAD. Nu vreau să mai fac comentarii despre experiența profesională a persoanelor din comisia de examinare. Totuși, aparent, concursul s-a desfășurat în condiții normale și corecte pentru toți concurenții.
Așa s-a întâmplat că am renunțat la postul meu de consilier tehnic la o firmă privată ca, m-am gândit eu, să-mi aduc contribuția prin experiența mea, acolo unde ar fi fost mai mare nevoie. Cu părere de rău vreau să vă aduc la cunoștință că la ora actuală mai importante sunt pentru implementarea unor proiecte tehnice de mare importanță și anvergură din țara noastră chestiunile de ordin birocratic, cele pur tehnice, cum ar fi verificarea pieselor scrise și desenate ale acestor documentații tehnice trecând în plan secundar cel mult. Lipsa de experiență a factorilor de decizie (este adevărat că și procedurile și reglementările legislative europene, posibil din vina traducerilor eronate ale acestora) este una din cauzele care conduce la întârzierea și calitatea îndoielnică a unor proiecte. De asemenea, sunt acceptate termene de predare nerealiste. În acest mod, prestatorii sunt puși în situația de a elabora niște documente și planșe în mare viteză fără a avea la bază studii geotehnice conforme.
În ce mă privește, în data de 14 iulie, am fost chemat la serviciul personal al CNAIR pentru a mi se înmâna o decizie semnată de domnul director general adjunct, Gabriel Budescu, în care în baza unui document raport al direcției tehnice, mi s-a pus in vedere că din 15.07.2021 , adică din ziua următoare, fiind în perioada de probă, îmi încetează contractul de muncă la CNAIR. Astfel, la 60 de ani, cu o lună înainte de a împlini 35 de ani de vechime, vechime minimă pentru a putea beneficia de măcar o pensie anticipată, am fost lăsat pe drumuri din motive pe care nu le cunosc nici in momentul de față, deoarece nu mi s-a dat o copie a raportului care a stat la baza acestei decizii care, printre altele, îmi compromite și îmi discreditează cariera profesională.
Am cerut o audiență la dl. ministru Drula înregistrată la MTI cu nr-ul 29183 din 16.07.2021 și am făcut și solicitări atât verbal, cât și în scris catre CNAIR pentru a mi se pune la dispoziție copia raportului direcției tehnice prin care s-ar justifica încetarea contractului de muncă. La solicitările verbale am primit un răspuns negativ. La celelalte solicitări scrise, până în momentul de față, nu am primit nici un răspuns. Constat astfel cu surprindere, că pe experiența profesională nu se mai pune prea mult preț. De asemenea, țin să menționez că domeniul de consolidări de terasamente rutiere în cadrul CNAIR nu este acoperit prin nici un specialist, din câte știu, și mai ales de cineva având experiența mea în domeniu. Nu cred că este nevoie să vă mai precizez cât de important este acest domeniu în ceea ce privește integritatea drumurilor.
De asemenea, nu știu dacă sunt foarte mulți cu funcții de conducere în CNAIR care au dat concursuri pentru posturile respective. Și dacă ar fi dat examene, mă gândesc cine ar fi elaborat subiectele, din ce persoane ar fi fost constituite comisiile de examinare și la câți șefi și directori li s-au întrerupt contractele de muncă în perioada de probă, după ce au câștigat prin concurs postul respectiv.
Doresc să mai precizez cu privire la condițiile de muncă puse la dispoziție de această companie națională, că nu am beneficiat nici măcar de un calculator vechi ca să pot să-mi desfășor activitatea în mod normal, astfel încât m-am simțit obligat să iau un laptop vechi neperformant de acasă și să lucrez cum s-a putut cu acesta cele 3 luni de probă minus 2 săptămini de CM pentru faptul că am fost bolnav de COVID.
Pentru a evita orice fel de neînţelegeri vreau să vă precizez că nu am nici o pretenţie de la CNAIR. Vreau doar ca opinia publică să fie informată cu privire la cine şi în ce fel se ocupă în acest moment de destinele infrastructurii rutiere din România. Eu consider că este și mai neadecvată situația decât cea de dinainte, adică începând din 1990 încoace.
Cu rugămintea de a analiza și mediatiza situația în care mă aflu,
Cu deosebită stimă,
Alexandru Hoffman, inginer constructor CFDP, specializat în Consolidări de Terasamente, vechime profesională de 35 de ani".

Am cerut, printr-o adresă oficială și punctul de vedere al CNAIR. Punctul de vedere al Companiei ne-a fost trimis în dimineața zilei de 20 august 2021 și îl redăm în continuare integral:

"Ca urmare a solicitării dumneavoastră de informații referitoare la situația lui Alexandru Hoffman, vă transmitem următoarele:

1) Care sunt motivele pentru care inginerului Alexandru Hoffman i-a fost întreruptă perioada de probă și nu a fost angajat în CNAIR?

Activitatea salariatului în perioada de probă a constat în analiza personalului non-cheie propus în cadrul contractului, analiza Raportului de început, cât și realizarea corespondenței cu autoritățile locale în vederea identificării eventualelor constrâgeri și colectarea de informații relevante.
Referitor la neîndeplinirea sarcinilor, acesta a invocat faptul că nu știe să elaboreze documente și să completeze fișiere ce țin de partea financiară a contractelor, susținând că nu este economist. Salariatul a dat dovadă de o capacitate redusă de planificare și organizare a timpului de lucru, precum și de a lucra independent, parte din activitățile acestuia fiind realizate de către ceilalți salariați (arhivare documente, centralizare informații, etc).
De asemenea, precizăm faptul, că în perioada de probă acesta, în repetate rânduri, lipsea în timpul programului de lucru, de la o oră până la două ore, fără a avea o justificare. Atunci când îi erau trasate sarcini, Alexandru Hoffman era nemulțumit, acesta făcând comentarii precum: „suntem ingineri de tabele”, „ce facem noi aici, nu este inginerie, este secretariat”.
În perioada în care au fost scoase la concurs posturile din cadrul UIP 3 și UIP 4, au existat și alte concursuri la care domnul Hoffman a participat (nereușind să le promoveze). Nivelul postului pentru concursul susținut de acesta a fost de debutant. Studiile solicitate au fost din diferite domenii și specializări și s-au urmărit: cunoștințele tehnice, modul și capacitatea de a comunica, de a rezolva diferite situații. Astfel, din discuțiile pe care comisia le-a purtat cu fiecare persoană, a concluzionat și a punctat în consecință. Comisia de concurs a fost formată din ingineri din cadrul CNAIR S.A., cu experiență în domeniul infrastructurii rutiere și implementarea contractelor de servicii pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice, de minim 5 ani.
Deși angajatul susține că are experiență în domeniul ingineriei geotehnice, consolidării de terasamente, acesta nu a reușit să aducă un plus de valoare Direcției, respectiv Biroului în care acesta a activat.
Implementarea contractelor de servicii presupune aptitudini din domeniul ingineriei, gestionării asistenței financiare, dar și aptitudini tehnice (utilizarea calculatorului, respectiv a pachetului Microsoft Office). Aptitudinile lui Alexandru Hoffman nu au fost la nivelul cerințelor, acesta nereușind să facă față sarcinilor atribuite.
Totodată, precizăm că Hoffman Alexandru a activat în cadrul CNAIR S.A. – Biroul de Inginerie Geotehnică, acolo unde a avut ocazia de a-și pune în valoare experiența pe care susține că o deține în domeniul ingineriei geotehnice, consolidări de terasamente. Acesta, nereușind, și-a depus demisia în cursul anului 2019 pentru a se angaja la o firmă privată. În mai puțin de 1 an de zile, a revenit la CNAIR S.A. și a participat la concursurile de angajare.
În final, dorim să menționăm că aceeași abordare, de discreditare, a aplicat-o domnul Hoffman Alexandru, la momentul angajării în CNAIR S.A, discreditând și reprezentanții societății la care a fost angajat anterior, făcând trimitere la lipsa de experiență și considerând tinerețea ca fiind un element definitoriu, asociat cu lipsa de cunoștințe în domeniu.

2) De ce nu i s-au comunicat domnului Hoffman motivele pentru care i s-a refuzat angajarea definitivă?

Raportul care a stat la baza deciziei de concediere este un document intern, iar conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii „Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia”.

3) Este actuala campanie CNAIR de angajări de personal tehnic una care are ca scop creșterea calității forței de muncă din companie sau doar un pretext pentru a aduce în companie, pe criterii clientelare, diverse persoane?

CNAIR are nevoie de personal tehnic specializat. În acest sens, campania de angajări a început din anul 2020, când compania a scos la concurs mai multe posturi de ingineri, tocmai pentru a acoperi deficiențele de personal specializat din anumite zone.
Menționăm că, și în acest moment, pe site-ul CNAIR (Concursuri | Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (cnadnr.ro)) sunt postate anunțuri în vederea angajării unui număr de 14 ingineri în cadrul Direcției Tehnice a companiei. Toate concursurile de angajare în cadrul CNAIR sunt anunțate public, în mod transparent, pe pagina web a companiei (www.cnadnr.ro) și pe rețele online aferente.

Mai mult, cu scopul promovării acestor concursuri, am apelat la mass-media astfel încât o categorie cât mai largă a opiniei publice să fie informată și să aibă acces la aceste posturi.

4) Câți dintre angajații cu funcții de conducere în CNAIR au dat concursuri pentru posturile pe care le ocupă și câți au fost numiți pe criterii politice?

În cadrul companiei, o parte dintre angajații cu funcții de conducere au ocupat posturile prin concurs, alții fiind promovați din rândul angajaților CNAIR pe criterii de natură profesională, fără a se ține cont de vreun criteriu politic."

După răspunsul primit de la CNAIR, i-am cerut din nou un punct de vedere lui Alexandru Hoffman, pentru a aduce o serie de clarificări în legătură cu răspunsul CNAIR. Îl redăm integral în continuare:

"1) Care sunt motivele pentru care inginerului Alexandru Hoffman i-a fost întreruptă perioada de probă și nu a fost angajat în CNAIR?

"Activitatea salariatului în perioada de probă a constat în analiza personalului non-cheie propus în cadrul contractului, analiza Raportului de început, cât și realizarea corespondenței cu autoritățile locale în vederea identificării eventualelor constrâgeri și colectarea de informații relevante."
„Referitor la neîndeplinirea sarcinilor, acesta a invocat faptul că nu știe să elaboreze documente și să completeze fișiere ce țin de partea financiară a contractelor, susținând că nu este economist.”
Nu am susţinut faptul că nu vreau să „elaborez” (e prea mult spus „a elabora” pentru această activitate). Mă refeream, crezând că astfel comunic cu oameni de bună credinţă şi nu cu informatori, la neghiobia sistemului de a pierde timpul unor specialişti în domeniul tehnic cu adrese/ raportări care ţin mai mult de domeniul financiar. Şi în CNAIR sunt alte UIP-uri care includ în structura de personal economiști. A fost doar o opinie personală fără a refuza „sarcina”. Am cerut, ce-i drept, ajutorul în anumite situaţii la colegii mai tineri, mai ales că aveam un calculator propriu neperformant, dar pentru chestiuni de detaliu. Am observat că nu prea sunt dispuşi să mă ajute şi am renunţat, mergând la alţi colegi din alte compartimente să mă lămurească cu bunăvoinţă ca între colegi. Ceilalţi colegi mai tineri se ajutau între ei, formând un grup aparte de mine. Aici am putea vorbi şi de fenomenul de mobbing. Sunt multe aspecte care ar putea fi incluse ca hărţuire morală şi câteodată am simţit şi o aversiune pentru că sunt de altă origine naţională (mi s-a spus că dacă am absolvit liceul german, ce mai caut aici) în cadrul departamentului respectiv, inclusiv o discriminare ca vârstă. Se poate discuta şi asta, dar consider că nu e momentul.
„Salariatul a dat dovadă de o capacitate redusă de planificare și organizare a timpului de lucru, precum și de a lucra independent, parte din activitățile acestuia fiind realizate de către ceilalți salariați (arhivare documente, centralizare informații, etc).”
Dimpotrivă, la avalanşa de adrese, verificări de personal, transmiteri de informaţii la şi de la autorităţile locale, verificări şi reverificări de rapoarte, etc., deoarece activitatea propriu-zisă nici nu începuse, am cerut întotdeauna şefului de birou, o prioritizare a sarcinilor. De fapt, cu toate că s-a purtat amabil cu mine, nu ştia nici el prea bine care sunt priorităţile, fiind la început în această funcţie. Nimeni nu se naşte învăţat. Am căutat chiar să-l ajut, deoarece am fost şi eu şef de colectiv şi mai ştiam lucruri de bun simţ măcar în ce priveşte coordonarea subalternilor. Consider că am arhivat documente, chiar şi după încetarea contractului de muncă în datele de 15 şi 16. Am vrut să las totul cât se putea în ordine. Problema cu preluarea atribuţiilor de către ceilalţi, nu ştiu dacă am fost eu de vină. Suspectez că, pentru a-şi crea motive pentru decizia luată, nici nu eram pus în cunoştinţă cu activitatea celorlalţi colegi pentru a-mi prelua sarcinile. Eu chiar lucram planificat respectând priorităţile. La neîndeplinirea sarcinii „etc.” n-am datele necesare pentru a răspunde. De aici se poate deduce seriozitatea şi profesionalismul celor care au încercat să mă discrediteze.
„De asemenea, precizăm faptul că în perioada de probă acesta, în repetate rânduri, lipsea în timpul programului de lucru, de la o oră până la două ore, fără a avea o justificare. Atunci când îi erau trasate sarcini, Alexandru Hoffman era nemulțumit, acesta făcând comentarii precum: „suntem ingineri de tabele”, „ce facem noi aici, nu este inginerie, este secretariat”.”
N-a existat situaţia în care să nu anunţ unde plec şi chiar ce fac, în afară de anumite necesităţi naturale. De altfel, regula internă era că dacă ai o problemă personală de rezolvat în mai mult de 1/2 de oră, trebuia să scrii un bilet de învoire care era semnat de şeful sau înlocuitorul de şef, după caz. De cele mai multe ori ieşeam şi luam legătura cu alţi colegi din CNAIR să fiu lămurit în anumite situaţii, chiar câteodată lămuream nişte chestiuni pentru tot colectivul. Ţin să subliniez că nu sunt fumător şi n-am ieşit la nenumăratele pauze de ţigară cum făceau alţi colegi, nu mă refer la biroul în care lucram. Oricum nu recunosc exagerările „CNAIR-ULUI” ,„semnatarul” care îşi „asuma” răspunsurile la aceste acuze la adresa mea şi a reuşit să scrie răspunsurile acestea în cca. o săptămână la intervenţia jurnaliştilor TIR MAGAZIN (totuşi este de remarcat această performanţă unică pt CNAIR).
„În perioada în care au fost scoase la concurs posturile din cadrul UIP 3 și UIP 4, au existat și alte concursuri la care domnul Hoffman a participat (nereușind să le promoveze). Nivelul postului pentru concursul susținut de acesta a fost de debutant. Studiile solicitate au fost din diferite domenii și specializări și s-au urmărit: cunoștințele tehnice, modul și capacitatea de a comunica, de a rezolva diferite situații. Astfel, din discuțiile pe care comisia le-a purtat cu fiecare persoanaă, a concluzionat și a punctat în consecință.Comisia de concurs a fost formată din ingineri din cadrul CNAIR S.A., cu experiență în domeniul infrastructurii rutiere și implementarea contractelor de servicii pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice, de minim 5 ani.”
Acest lucru este considerat o contraperformanţă la faptul că am participat la 4 concursuri şi am promovat de fapt 2, dacă ne uităm pe site. Pot şi eu să acuz nefondat că au fost astfel concepute examenele şi evaluate astfel încât să nu le pot promova. E chiar o performanţă deosebită pentru vârsta mea ca la 60 de ani să ţin pieptul celor mai tineri. Deoarece subiectele s-au bazat pe memorarea mecanică a unor norme tehnice şi legislative. Chiar şi aşa, cele pe care nu le-am promovat au fost la foarte mică distanţă de barem, iar dacă le contestăm le-aş fi promovat şi pe acelea. Dacă s-ar fi dorit de cei interesaţi, bineînţeles. Concursul pe care l-am promovat a fost ultimul, al 4-lea după un weekend. Asfel încât, am avut mai mult timp să „tocesc” biografia cerută, plus am avut experienţa celorlalte examene. Nici un examen nu s-a axat pe specializarea mea. Este de înţeles, pentru că am explicat de ce în scrisoarea publicată. La CNAIR nu este nevoie de această specializare.
„Deși angajatul susține că are expreriență în domeniul ingineriei geotehnice, consolidării de terasamente, acesta nu a reușit să aducă un plus de valoare Direcției, respectiv Biroului în care acesta a activat. Implementarea contractelor de servicii presupune aptitudini din domeniul ingineriei, gestionării asistenței financiare, dar și aptitudini tehnice (utilizarea calculatorului, respectiv a pachetului Microsoft Office). Aptitudinile lui Alexandru Hoffman nu au fost la nivelul cerințelor, acesta nereușind să facă față sarcinilor atribuite.”
„Totodată, precizăm că Hoffman Alexandru a activat în cadrul CNAIR S.A. – Biroul de Inginerie Geotehnică, acolo unde a avut ocazia de a-și pune în valoare experiența pe care susține că o deține în domeniul ingineriei geotehnice, consolidări de terasamente. Acesta, nereușind, și-a depus demisia în cursul anului 2019 pentru a se angaja la o firmă privată. În mai puțin de 1 an de zile, a revenit la CNAIR S.A. și a participat la concursurile de angajare.”
Nu ştiu de unde „subsemnatul” CNAIR se erijează în atoateştiutor în ce priveşte motivele mele şi nici nu au fost acestea motivele. Consider că, într-o democraţie, fiecare are dreptul de a-şi conduce destinele aşa cum doreşte. Mai punctez faptul că semnatarul răspunsurilor nu are habar de ce înseamnă ingineria geotehnică, nu ştie nici măcar să-şi denumească cum trebuie biroul respectiv. Activităţile acestui birou s-au concentrat numai pe analiza studiilor geotehnice ale diverselor proiecte fără a atinge domeniul consolidărilor de terasamente. Oamenii de valoare în domeniu au fost îndepărtaţi unul câte unul, ajungându-se în final ca acest birou să nu mai aibă un şef de birou. Vreau să mai precizez că am încercat să preiau eu şefia biroului în perioada aceea fără să cer mărire de salariu. N-am fost însă băgat în seamă. Acum probabil că mi se pune mie în cârcă faptul că acest birou a sucombat. Trebuie să existe până la urmă un ţap ispăşitor pentru onor conducerea CNAIR. Poate fi un motiv serios pentru ce s-a întâmplat cu mine în prezent. Am fost un spin în coastele CNAIR. Unul care comentează deciziile care lui i se par proaste. Un om fără relaţii care îşi permite să critice Domniile din CNAIR.
„În final, dorim să menționăm că aceeași abordare, de discreditare, a aplicat-o domnul Hoffman Alexandru, la momentul angajării în CNAIR S.A, discreditând și reprezentanții societății la care a fost angajat anterior, făcând trimitere la lipsa de experiență și considerând tinerețea ca fiind un element definitoriu, asociat cu lipsa de cunoștințe în domeniu.”
Aş vrea să ştiu dacă există înregistrări legale care să dovedească aceste bârfe. Discreditarea CNAIR e veche şi nu porneşte de la mine. Eu am fost un caz izolat. Se vede pe plan naţional, şi nu numai, situaţia în care s-a ajuns în acest domeniu.

2) De ce nu i s-au comunicat domnului Hoffman motivele pentru care i s-a refuzat angajarea definitivă?

"Raportul care a stat la baza deciziei de concediere este un document intern, iar conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii „Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia."

3) Este actuală campanie CNAIR de angajări de personal tehnic una care are ca scop creșterea calității forței de muncă din companie sau doar un pretext pentru a aduce în companie, pe criterii clientelare, diverse persoane?

”CNAIR are nevoie de personal tehnic specializat. În acest sens, campania de angajări a început din anul 2020 când compania a scos la concurs mai multe posturi de ingineri, tocmai pentru a acoperi deficiențele de personal specializat din anumite zone.”
De aceea am şi supus opiniei publice cazul. Sunt alţii care trebuie să fie în măsură să analizeze demersurile Companiei cu privire la personalul specializat.
„Menționăm că și în acest moment, pe site-ul CNAIR (Concursuri | Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (cnadnr.ro)) sunt postate anunțuri în vederea angajării unui număr de 14 ingineri în cadrul Direcției Tehnice a companiei. Toate concursurile de angajare în cadrul CNAIR sunt anunțate public, în mod transparent, pe pagină web a acompaniei (www.cnadnr.ro) și pe rețele online aferente.
Mai mult, cu scopul promovării acestor concursuri, am apelat la mass-media astfel încât o categorie cât mai largă a opiniei publice să fie informată și să aibă acces la aceste posturi.”

4) Câți dintre angajații cu funcții de conducere în CNAIR au dat concursuri pentru posturile pe care le ocupă și câți au fost numiți pe criterii politice?

„În cadrul companiei, o parte dintre angajații cu funcții de conducere au ocupat posturile prin concurs, alții fiind promovați din rândul angajaților CNAIR pe criterii de natură profesională, fără a se ține cont de vreun criteriu politic.”
Din ce zice lumea, se pare totuşi că nu. Ar trebui verificat de cei îndrituiţi s-o facă. Dar de unde să-i luăm pe aceştia?
Cu deosebită stimă,
Alex. Hoffman"

Login pentru a posta comentarii.
înapoi la antet

Categorii

Site-uri recomandate

GRUPURI FACEBOOK

Unelte

Despre noi

Social

×

Abonează-te la newsletter!

Fii primul care primește pe email știrile cele mai fierbinți din transporturi!

Va puteti dezabona oricand de la newsletter.