Șoferii de camion pot primi diurnă neimpozabilă în valoare egală cu 3 salarii de încadrare Recomandat

Șoferii de camion pot primi diurnă neimpozabilă în valoare egală cu 3 salarii de încadrare

Cinci parlamentari liberali au înaintat o „Propunerea legislativă privind anularea unor obligaţii fiscale și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale”.

Textul documentului poate fi citit integral AICI.


Cele mai importante prevederi:

1. La articolul 2 alineatul (1), literele g) și h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
g) cheltuieli generate de detaşare - orice cheltuieli cu transportul, cazarea şi masa, efectuate în scopul detaşării potrivit legii, și care nu generează, pentru salariatul detașat, venit impozabil și bază de calcul pentru contribuțiile sociale obligatorii, reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;


h) indemnizaţie specifică detaşării transnaţionale - indemnizaţia destinată să asigure protecţia socială a salariaţilor acordată în vederea compensării inconvenienţelor cauzate de detaşare, care constau în îndepărtarea salariatului de mediul său obişnuit, pentru care, prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ,se aplică următorul regim fiscal:


(i) pentru suma care se încadrează în limita plafonului neimpozabil prevăzut la art. 76 lain. (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult decât valoarea a de 3 ori salariul de bază aferent locului de muncă ocupat, corespunzător numărului de zile din perioada de detașare, nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii;
(ii) partea care depăşeşte plafonul neimpozabil și care nu este inclus în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii prevăzut la punctul (i), reprezintă venit asimilat salariilor pentru care se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii;


2.La articolul 2, după alineatul (4), se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul cuprins:


(5) Indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale prevăzută la alin. (1) lit. h) poate fi reîncadrată din punct de vedere fiscal de către organul fiscal, ca venit asimilat salariilor pentru care se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, 3 numai ca urmare a constatărilor Inspecţiei Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale aplicabile în domeniul detașării transnaționale.


(6) Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, are obligația ca la cererea autorităților sau instituțiilor publice interesate, să confirme încadrarea prestărilor de servicii ca fiind detașări transnaţionale, indiferent dacă sunt efectuate în România sau în afara României

 

Login pentru a posta comentarii.
înapoi la antet

Categorii

Site-uri recomandate

GRUPURI FACEBOOK

Unelte

Despre noi

Social

×

Abonează-te la newsletter!

Fii primul care primește pe email știrile cele mai fierbinți din transporturi!

Va puteti dezabona oricand de la newsletter.