PRIMARUL GABRIELA FIREA RUPE DE LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR O INSTITUȚIE CARE SE OCUPA CU MOBILITATEA ÎN BUCUREȘTI ȘI JUDEȚUL ILFOV

PRIMARUL GABRIELA FIREA RUPE DE LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR O INSTITUȚIE CARE SE OCUPA CU MOBILITATEA ÎN BUCUREȘTI ȘI JUDEȚUL ILFOV

Instituția care ar fi trebuit să implementeze un transport coerent în București și Ilfov a fost recunoscută, oficial, drept un mare eșec. Guvernul a decis să desființeze Autoritatea Metropolitană de Transport București la șapte ani de la înființare.

Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare, Autoritatea Metropolitană de Transport București este o instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor. Documentul consultat de revista TIR arată că: “Autorității Metropolitane de Transport București (AMTB) îi revine misiunea strategică de a oferi un serviciu de transport public fiabil, capabil să răspundă necesităților clienților, la prețuri accesibile, prin utilizarea eficientă a resurselor logistice de care dispune. Autoritatea asigură politica privind planificarea strategică, monitorizarea și avizarea activităților privind autorizarea, organizarea și controlul funcționării serviciilor de transport public de călători în zona metropolitană, pentru transportul cu metroul, autobuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale și pentru transportul naval.
În realizarea scopului său, AMTB colaborează cu Ministerul Transporturilor precum și cu organisme române ori străine specializate și cu organisme române ori străine specializate”. Printre atribuțiile generale ale AMTB sunt: “realizează coordoarea unitară a serviciului de transport public de călători în zona metropolitană, elaborează strategia de dezvoltare a transportului public de călători… elaborează politica de mobilitatea, realizează managementul traficului și infrastructura și dotările de transport rutier, pe calea ferată, aerian și naval realizate pe teritoriul zonei de acoperire, inclusiv parcări și terminale intermodale din afara intravilanului municipiului București”.
Mai trebuie știut că directorii Autorității se află în subordonarea directă față de ministrul Transporturilor… patrimoniul este constituit din bunuri proprietate privată a statului, constituit prin preluarea în administrare de la Ministerul Transporturilor. Autoritatea întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli…

O Autoritate care nu a performat niciodată
În cei 7 ani de funcționare, oricine a trecut prin București a putut vedea ce s-a întâmplat cu mobilitatea și transportul public în Capitală în toate domeniile mai sus menționate: metroul, autobuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale și pentru transportul naval. Într-un cuvânt – este la pământ.
Interesant este că, în nota de fundamentare, guvernul anunță că a decis să desființeze Autoritatea Metropolitană nu pentru ineficiența sa, ci invocând normative birocratice.
“Având în vedere aprobarea în luna martie 2017 de către toate autoritățile locale din regiunea Bucuresti–Ilfov a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016–2030, elaborat în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism din 2016, care vizează asigurarea implementării conceptelor europene de planificare și management pentru mobilitate urbană durabilă, adaptate la condițiile specifice ale regiunii;
Având în vedere înființarea în noiembrie 2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (ADTPBI), structură cu personalitate juridică cu statut de utilitate publică compusă prin asocierea autorităților administrației publice locale din cadrul regiunii Bucuresti-Ilfov, care va asigura, în calitate de autoritate contractantă, atribuirea, conform legislației în vigoare, pe bază de contracte de servicii publice sau contracte de delegare a gestiunii, rutelor de transport public de călători prevăzute în programul de transport pentru localitățile din Ilfov inclus în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov 2016-2030. În considerarea faptului că elementele sus–menționate vizează armonizarea legislativă și interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă- Se desființează Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti -denumită în continuare A.M.T.B., instituţie publică cu personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în subordinea Ministerului Transporturilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.”, se arată în documentul Guvernului.
Altfel zis, o instituție care trebuia să se ocupe de mobilitatea și transportul în zona metropolitană București, dovedită complet ineficientă de realitatea din teren, este înlocuită cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov care, așa cum îi spune și numele, se va ocupa cu același lucru. Singura diferență: își schimbă stăpânul. Traficul și mobilitatea din București nu va mai fi gestionată de Ministerul Transporturilor. Din noua asociație vor face parte Primăria Capitalei, reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov și ai primăriilor interesate de pe raza județului. Scopul asociației este acela de a îmbunătăți infrastructura de transport din această regiune.
Ca să înțelegeți harababura în gestionarea transportului public din Capitală trebuie semnalat faptul că, în 2015, Autoritatea Metropolitană din cadrul Ministerului Transporturilor a fost dublată de o decizie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti care a aprobat înființarea Asociației de Transport Metropolitan București.

Prima victorie pentru Firea
Prin desființarea AMTB și înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov, alții, mai cârcotași, au văzut o etalarea puterii primarului general al Capitalei, Gabriela Firea. Edilul se află într-un război prelungit cu executivul și mai ales cu Ministerul Transporturilor. Primarul Gabriela Firea a suferit deja două înfrângeri, atunci când nu a reușit să obțină transferul Centurii Capitalei și a metroului de la Ministerul Transporturilor la municipalitate. Prin desființarea AMTB, care aparținea Ministerului Transporturilor și înființarea unei companii cu atribuții similare -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov-, unde doamna Firea va fi vioara întâi, primarul a câștigat o victorie importantă.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, formată din reprezentanţi ai CGMB, ai Consiliului Judeţean Ilfov şi ai consiliilor locale, care va asigura şi monitoriza transportul în comun în Bucureşti şi Ilfov, preşedintele ADITPBI fiind primarul Capitalei, Gabriela Firea şi-a trasat primele obiective. "Faptul că noi astăzi începem un moment T0 de calitate, performanţă, transport integrat şi predictibil în regiunea Bucureşti-Ilfov nu înseamnă că vom crea o dificultate mediului privat din zonă. Şi companiile private vor putea, pe traseele neacoperite de RATB, să liciteze pentru a acoperi aceste curse. Cred că este un bun început pentru societăţile private, pentru că vor intra în legalitate şi în permisiunea de a acoperi aceste trasee”, a spus Gabriela Firea.

Bătălia pe buget
Lupta dintre Ministerul Transporturilor și Gabriela Firea se dă pe bani. Spre exemplu, din documentele consultate de revista TIR, reiese faptul că, în anul trecut, AMTB a făcut numeroase achiziții publice și a atras fonduri europene. Doar pentru mărunțișuri (apă, consumabile, etc.) s-au plătit peste 150.000 de euro. De asemenea, la 1 aprilie 2016, Autoritatea Metropolitană de Transport Bucuresti-AMTB, în calitate de partener beneficiar, împreuna cu ITS Romania şi alţi parteneri europeni din Portugalia, Spania, Suedia, a câştigat, în cadrul primului apel de proiecte al programului de cooperare interregionala INTERREG EUROPE, proiectul Cooperative Information Platform for Low Carbon and Sustainable Mobility. Proiectul îşi propune să identifice soluţii inovative de reducere a impactului activităţii de transport asupra mediului, de reducere a amprentei de carbon, printr-o mai bună utilizare a infrastructurii, folosind tehnologii din domeniul IT/ Sisteme Inteligente de Transport. Bugetul total al proiectului este 1.044.777 euro, din care 85% contribuţie nerambursabilă FEDR, iar bugetul AMTB este de 123.200 euro.
Ne întrebăm, prin desființarea acestei autorități ce se va întâmpla cu acest proiect care ar trebui să se desfășoare pe o perioadă de 4 ani, până în 2020.

O Autoritate ineficientă
De asemenea, Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti-AMTB derula Programul de transport public de persoane cu autobuzele, prin servicii regulate, între unităţile administrativ-teritoriale în zona metropolitană Bucuresti, 2014-2020. El a fost suspendat în anul 2014 și face obiectul unui litigiu judecătoresc. Se va transfera el către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti Ilfov, formată din reprezentanţi ai CGMB, ai Consiliului Judeţean Ilfov? Din expunerea de motive a guvernului nu am putut afla un răspuns.
Pe de altă parte, Autoritatea Metropolitană de Transport București și-a dovedit cu prisosință ineficiența. Acest lucru se poate constata nu doar privind cozile uriașe din traficul bucureștean, dar este consemnat și de către un raport al Consiliului Concurenței din anul 2014. Documentul consemnează faptul că procedura de atribuire prin licitaţie ce urmează să fie desfăşurată de A.M.T.B. nu are un grad suficient de transparență. Cu privire la acest aspect, în prealabil se precizează că manifestarea concurenţei pe piaţa serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate se desfăşoară numai în cadrul procedurii de atribuire prin licitaţie. Prin urmare, asigurarea unui grad cât mai ridicat de transparenţă a procesului de atribuire prin licitaţie a gestiunii delegate a serviciilor de transpor public de persoane prin curse regulate din zona metropolitană Bucureşti reprezintă o premisă necesar a fi îndeplinită în vederea manifestării concurenţei pe această piaţă. Din informaţiile prezentate Consiliului Concurenţei, reiese faptul că procesul de atribuire prin licitaţie a gestiunii delegate a serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate din zona metropolitană Bucureşti nu este suficient de transparent deoarece A.M.T.B. nu a inclus în cadrul documentaţiei de atribuire proiectul contractului de delegare a gestiune. A.M.T.B. are obligaţia afişării pe pagina proprie de internet a documentaţiei de atribuire (inclusiv a proiectului contractului de delegare a gestiunii), cu cel puţin 180 de zile înainte de expirarea vechiului program de transport. Trebuie precizat că neaducerea la cunoştinţa întreprinderilor care doresc să participe la procedura de atribuire prin licitaţie a documentaţiei de atribuire în integralitatea sa, şi implicit a proiectului contractului de delegare a gestiunii, creează premisele desfăşurării unei proceduri de licitaţie netransparente, susceptibile de a afecta rezultatul procedurii de atribuire”.
Lipsa de transparență a Autorității se vede și din faptul că aceasta nu a publicat bugetul care i-a fost oferit de Ministerul Transporturilor. De asemenea, informațiile de pe site sunt extrem de puține și se opresc la anul 2014.
Nu este nicio garanție că trecerea politicilor de planificare strategică, monitorizare a activităților privind autorizarea, organizarea și controlul funcționării serviciilor de transport public de călători în zona metropolitană în curtea primarului Firea și a edililor din suburbii va îmbunătății transportul cu metroul, autobuze, tramvaie, troleibuze, trenuri. Astăzi, în transportul bucureștean lucrurile stau, însă, îngrozitor.

Pentru un transport eficient, integrat și durabil
Iată modul în care premierul Viorica Dăncilă a motivat în Ordonanță de urgență desființarea Autorității Metropolitane de Transport București.
„Prin adresa Primarului General al Municipiului București și al Președintelui Consiliului Judetean Ilfov, nr. 8738/11.12.2017, Guvernul României și autoritățile implicate au fost informate că la nivelul administrației publice locale din zona București–Ilfov s-au luat o serie de măsuri care au ca scop realizarea unui sistem de transport eficient, integrat și durabil, după modelul țărilor europene în care sistemele de transport public de călători sunt organizate și funcționează sub coordonarea administrațiilor locale, fapt ce asigură o bună planificare a transportului de călători cât și a investițiilor necesare.
Aceste măsuri sunt :
-Aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă PMUD 2016-2030 pentru regiunea București–Ilfov, de către cele 42 de autorități locale din București și Ilfov. Acest document strategic cuprinde măsuri de reformă instituțională cât și un pachet de programe și proiecte cu un buget total de 7 miliarde de euro;
-Crearea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov, (AT) care va asigura implementarea PMUD 2016-2030.
Demersurile de la nivelul administrației publice locale au avut în vedere și faptul că, potrivit legislației europene și naționale în vigoare aplicabile în materia serviciilor publice de transport, autoritățile administrației publice locale au competență în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor publice locale sau regionale, printre care se regăsește și transportul public. Prin corespondența menționată adresată Guvernului României, Primăria Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov au solicitat urgentarea procesului de desființare a Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor. Simultan cu inițiativele Primăriei Municipiului București și a Consiliului Județean Ilfov de preluare a activității de transport public local, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene au avut loc întâlniri la care s-au discutat proiecte de acte normative privind transportul public local, care cuprindeau măsuri de reformare a cadrului existent, inclusiv propuneri de desființare/restructurare a AMTB. Guvernul României și-a exprimat poziția cu privire la solicitarea Primăriei Municipiului București prin aprobarea, în ședința din data de 20 decembrie 2017, a Memorandum-ului cu tema: Măsuri propuse pentru desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din cadrul Ministerului Transporturilor cu preluarea corespunzătoare a activităților derulate de aceasta de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov” .

 

 

 

 

Login pentru a posta comentarii.
înapoi la antet

Categorii

Site-uri recomandate

GRUPURI FACEBOOK

Unelte

Despre noi

Social

×

Abonează-te la newsletter!

Fii primul care primește pe email știrile cele mai fierbinți din transporturi!

Va puteti dezabona oricand de la newsletter.

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, acceptati modul in care folosim aceste informatii.
Detalii Ok Resping