Cum vor fi controlați transportatorii rutieri care detașează șoferi de la 2 februarie Recomandat

Cum vor fi controlați transportatorii rutieri care detașează șoferi de la 2 februarie

O directivă a Uniunii Europene (UE) ce va trebui transpusă de statul român până în 2 februarie 2022 urmărește să modifice regulile aplicabile controalelor (atât în trafic, cât și la sediile firmelor de transport), în privința detașării transnaționale a șoferilor, pentru a se facilita verificarea conformării firmei de transport cu normele europene privind detașarea.

În concret, e vorba de Directiva Uniunii Europene nr. 1057/2020, care va aduce anumite schimbări cadrului normativ european (inclusiv normelor interne de transpunere a directivelor relevante, ulterior modificării) privitor la detașarea transfrontalieră a lucrătorilor din domeniul transportului rutier. Printre altele, vor avea loc anumite modificări cu privire la controalele desfășurate pentru verificarea conformării firmelor cu cadrul juridic precizat mai sus.

  1. Statele membre ale UE nu vor putea să impună decât un număr prestabilit de măsuri de control pentru verificarea conformării din partea firmei de transport cu normele privind detașarea. În concret, noile prevederi, impuse de Directiva nr. 1057/2020, vor limita tipul de măsuri de control ce vor putea fi impuse de statele membre, în contextul de mai sus. E vorba, de exemplu, de măsuri privind:
  • prezentarea unei declarații autorităților statului în care este detașat un conducător auto, care să includă, printre altele, date privitoare la detașare și la durata acesteia;
  • punerea la dispoziția angajatului detașat a anumitor documente, pentru a le arăta dacă este controlat în trafic (de exemplu, dovezi ale operațiunilor de transport care se desfășoară în statul membru gazdă, cum ar fi o scrisoare electronică de trăsură (e-CMR)).

La acest moment, Directiva nr. 67/2014 (care va fi modificată) le permite statelor membre să impună orice măsuri de control, atât timp cât sunt justificate și proporționale în conformitate cu dreptul Uniunii. Ulterior, este precizată, cu titlu exemplificativ, o serie de măsuri, însă, din 2022, statele UE nu vor mai avea libertatea pe care le-o oferă, acum, ultima directivă citată.

  1. Stabilirea posibilității exprese pentru autorități de a verifica dacă un salariat este detașat sau nu, atunci când face transport bilateral de marfă sau persoane. Astfel de transporturi, conform considerentului nr. 10 din Directiva UE nr. 1057/2020, nu ar trebui să fie guvernate de normele privind detașarea transnațională, pentru a nu se crea o presiune excesivă de conformare asupra firmelor implicate în asemenea activități. Și, astfel, pentru a nu fi afectată, nejustificat, libertatea de a presta servicii pe teritoriul UE, pentru o firmă stabilită într-un stat din UE.

În același timp, pentru a se evita abuzarea acestei excepții, Directiva nr. 1057/2020 prevede ce controale pot face statele membre:

  • obligația conducătorului auto de a păstra și a pune la dispoziție, atunci când i se cere acest lucru cu ocazia controlului în trafic, pe suport de hârtie sau în format electronic, dovezi ale operațiunilor internaționale de transport relevante, cum ar fi o scrisoare electronică de trăsură (e-CMR);
  • punerea la dispoziția autorităților, tot în timpul controalelor în trafic, a înregistrărilor tahografului.
  1. Stabilirea modului în care se poate face schimbul de informații între autorități publice. Autoritatea competentă cu supravegherea aplicării legislației în domeniul examinat aici poate să pună la dispoziția partenerilor instituționali sociali informații despre firme supravegheate, însă doar dacă acestea, printre altele, vor fi necesare pentru verificarea conformării cu normele privind detașarea transnațională. 
  1. Este inclusă și o prevedere expresă ce limitează durata controalelor făcute de către autorități. Directiva UE nr. 1057/2020 prevede că statele membre vor fi obligate să evite întârzierile nejustificate atunci când aplică măsuri de control, întârzieri care ar putea afecta durata și datele preconizate pentru detașare.

Considerentele Directivei, deși nu au caracter obligatoriu direct, prevăd și ele că întârzieri nejustificate nu trebuie să apară nici atunci când vor fi controlați, în trafic, șoferii. Autoritățile, însă, sunt obligate să țină cont de valoarea interpretativă a unei astfel de prevederi, atunci când aplică normele cu caracter obligatoriu din Directivă. (avocatnet.ro)

Login pentru a posta comentarii.
înapoi la antet

Categorii

Site-uri recomandate

GRUPURI FACEBOOK

Unelte

Despre noi

Social

×

Abonează-te la newsletter!

Fii primul care primește pe email știrile cele mai fierbinți din transporturi!

Va puteti dezabona oricand de la newsletter.