Achiziții publice: 7% dintre vehiculele peste 12 tone și 24% din autobuze trebuie să fie nepoluante Recomandat

Achiziții publice: 7% dintre vehiculele peste 12 tone și 24% din autobuze trebuie să fie nepoluante

Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect prin aplicarea căruia în cadrul achizițiilor publice, instituțiile sunt obligate să achiziționeze un procent de vehicule nepoluante.

La orice achiziție publică ponderea vehiculeleor nepoluante trebuie să fie următoarea, începând cu august 2021:
18% vehicule nepoluante ușoare,
7% dintre vehiclele între 3,5 și 12 tone dar și cele care depășesc 12 tone,
24% dintre autobuzele achiziționate trebuie să fie nepoluante.


Ce prevede Proiectul de lege promovat de Guvernul României.
ORDONANȚĂ de URGENȚĂ privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic

Având în vedere dezideratul Uniunii Europene de a asigura un sistem energetic durabil, competitiv, sigur și care generează emisii reduse de dioxid de carbon, unul dintre principalele obiective vizate în acest sens fiind accelerarea decarbonizării sectorului transporturilor prin aplicarea de măsuri care să favorizeze tranziția spre preponderența transportului public și promovarea vehiculelor nepoluante prin intermediul procedurilor de achiziții publice,
Luând în considerare faptul că, la nivelul Uniunii Europene, domeniul privind promovarea și stimularea pieței vehiculelor nepoluante este reglementat de Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 Aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic,
Ținând cont că Directiva nu a stimulat achizițiile publice de vehicule nepoluante, eficiente din punct de vedere energetic, în special din cauza lacunelor din domeniul său de aplicare și a celor referitoare la achiziționarea de vehicule, rezultând astfel un impact foarte limitat asupra reducerii emisiilor de CO2 și de anumiți poluanți,
Luând în considerare prevederile care stipulează că statele membre au obligația de a asigura, la nivel național, intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma cu actul normativ european, până la data de 2 august 2021, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Art. 1 - (1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal prin care se instituie în sarcina autorităților contractante și entităților contractante obligația de a ține cont de impactul energetic și de mediu pe durata de viață, inclusiv de consumul energetic, de emisiile de CO2 și de anumiți poluanți, atunci când achiziționează anumite vehicule de transport rutier.
(2) Obiectivele prezentei ordonanțe de urgență sunt promovarea și stimularea pieței vehiculelor nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și îmbunătățirea contribuției sectorului transporturilor la politicile Uniunii Europene în domeniul mediului, climei și energiei.
Art. 2 - (1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică pentru achizițiile publice și achizițiile sectoriale realizate prin:
a) contracte de cumpărare, leasing, închiriere sau cumpărare cu plata în rate de vehicule de transport rutier, atribuite de autorități contractante sau entități contractante în măsura în care acestea intră sub incidența obligației de a aplica procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
b) contracte de servicii;
(c) contracte de servicii prevăzute în Anexa 1 la prezenta ordonanță de urgență, în măsura în care autoritățile contractante sau entitățile contractante intră sub incidența obligației de a aplica procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările completările ulterioare, respectiv art. 82 alin. (1) lit. a) – g) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 4 –
(1) Începând cu data de 2 august 2021, în procesul de achiziție publică sau achiziție sectorială derulat pentru atribuirea contractelor menționate la art. 2 alin.
(1), autoritățile contractante și entitățile contractante au obligația de a respecta următoarele ținte minime, după caz: a) 18,7%, reprezentând ponderea vehiculelor ușoare nepoluante din numărul total de vehicule ușoare care fac obiectul contractelor menționate la art. 2 alin. (1) atribuite de la 2 august 2021 până la 31 decembrie 2025;
b) 18,7%, reprezentând ponderea vehiculelor ușoare nepoluante din numărul total de vehicule ușoare care fac obiectul contractelor menționate la art. 2 alin. (1) atribuite de la 1 ianuarie 2026 până la 31 decembrie 2030;
c) 6%, reprezentând ponderea vehiculelor grele nepoluante din categoria N2 și N3 (autoutilitare), din numărul total de vehicule grele încadrate în această categorie, care fac obiectul contractelor menționate la art. 2 alin. (1) atribuite de la 2 august 2021 până la 31 decembrie 2025;
d) 7%, reprezentând ponderea vehiculelor grele nepoluante din categoria N2 și N3 (autoutilitare), din numărul total de vehicule grele încadrat în această categorie, care fac obiectul contractelor menționate la art. 2 alin. (1) atribuite de la 1 ianuarie 2026 până la 31 decembrie 2030;
e) 24%, reprezentând ponderea vehiculelor grele nepoluante din categoria M3 (autobuze), din numărul total de vehicule grele încadrate în această categorie, care fac obiectul contractelor menționate la art. 2 alin. (1) atribuite de la 2 august 2021 până la 31 decembrie 2025;
f) 33%, reprezentând ponderea vehiculelor grele nepoluante din categoria M3 (autobuze), din numărul total de vehicule grele încadrate în această categorie, care fac obiectul contractelor menționate la art. 2 alin. (1) atribuite de la 1 ianuarie 2026 până la 31 decembrie 2030;

(2) Jumătate din valoarea țintelor minime prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) trebuie îndeplinită prin achiziționarea de vehicule grele cu emisii zero din categoria M3 (autobuze).
(3) Cerința prevăzută la alin. (2) este redusă la un sfert din valoarea țintei minime prevăzute la alin. (1) lit. e) dacă peste 80% din vehiculele grele nepoluante din categoria M3 (autobuze), care fac obiectul contractelor menționate la art. 2 alin. (1) atribuite de la 2 august 2021 până la 31 decembrie 2025, sunt autobuze supraetajate.
(4) În scopul calculării țintelor minime prevăzute la alin. (1), data achiziției publice, respectiv data achiziției sectoriale care trebuie luată în considerare este data publicării anunțului de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi la nivel național, în conformitate cu prevederile art. 145 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 155 din Legea nr. 99/2016.

Art. 5 - Instituțiile cu competențe în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență participă în cadrul schimbului de cunoștințe și bune practici între statele membre, organizat de Comisia Europeană, privind practicile pentru promovarea achizițiilor publice/sectoriale de vehicule de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic.
Art. 6 - (1) Până la data de 2 august 2022, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, cu sprijinul celorlalte instituții cu atribuții în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, după caz, transmite Comisiei Europene informații preliminare privind măsurile întreprinse în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, informații cu privire la 6 activitățile viitoare de punere în aplicare, inclusiv cu privire la calendarul acțiunilor și repartizarea responsabilităților între autoritățile competente la nivel național, precum și orice alte informații considerate relevante.
(2) Până la data de 18 aprilie 2026 și ulterior la fiecare trei ani, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, cu sprijinul celorlalte instituții cu atribuții în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, după caz, transmite Comisiei Europene un raport privind punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
Câteva explicații tehnice
„Vehicul nepoluant” – înseamnă: un vehicul din categoria M1, M2 sau N1 cu cantitatea maximă a emisiilor de CO2 la țeava de evacuare exprimate în g/km mai mici decât valoarea impusă de Comisia Europeană. Sau un vehicul de categoria M3, N2 sau N3 care utilizează combustibili alternativi,
„Vehicul greu cu emisii zero” - fără un motor cu ardere internă sau cu un motor cu ardere internă care emite mai puțin de 1 g CO2/kWh.

Cum se definesc vehiculele
1. Categoria M1 — Vehicule concepute si construite pentru transportul de persoane, care au, in afara scaunului conducatorului, cel mult opt locuri pe scaune;
2. Categoria M2 — Vehicule concepute si construite pentru transportul de persoane, care au in afara scaunului conducatorului mai mult de opt locuri pe scaune si o masa maxima ce nu depaseste 5 tone;
3. Categoria M3 — Vehicule concepute si construite pentru transportul de persoane care au in afara scaunului conducatorului mai mult de opt locuri pe scaune si masa maxima ce depaseste 5 tone;
4. Categoria N1 — vehicule concepute si constuite pentru transportul de marfuri cu o masa maxima care nu depaseste 3.5 t;
5. Categoria N2 — vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri avand o masa maxima care depaseste 3.5 t dar nu depaseste 12 t;
6. Categoria N3 — vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri avand o masa maxima ce depaseste 12 t;
7. In cazul unui vehicul tractor destinat sa tracteze o semiremorca sau remorca cu axa centrala, masa care se ia in considerare la clasificarea vehiculului este masa proprie a vehiculului tractor, la care se adauga masa corespunzatoare sarcinii statice verticale maxime cu care semiremorca sau remorca cu axa centrala incarca vehiculul tractor si eventual masa maxima a incarcaturii proprii a vehiculului tractor;


Cum explică UE necesitatea impunerii unor cote de vehicule verzi


UE promovează intensificarea utilizării de vehicule cu emisii zero și emisii scăzute prin stabilirea unor obiective minime în materie de achiziții pentru a încuraja organismele publice să le aleagă în cadrul achizițiilor publice. Astăzi, ambasadorii statelor membre au ajuns la un acord asupra poziției de negociere a Consiliului cu privire la o reformă care va sprijini reducerea emisiilor totale din sectorul transporturilor, va contribui la asigurarea certitudinii pe piață și va stimula competitivitatea și creșterea industriei în Europa.
UE stabilește obiective minime separate în materie de achiziții pentru vehiculele ușoare, camioane și autobuze nepoluante pentru anii 2025 și, respectiv, 2030. Obiectivele sunt exprimate ca procente minime de vehicule nepoluante din numărul total al vehiculelor de transport rutier vizate de contractele de achiziții și contractele de servicii publice considerate în ansamblu. O dată la trei ani, statele membre trebuie să prezinte Comisiei un raport privind punerea în aplicare a normelor, primul urmând a fi prezentat până la 18 aprilie 2026.
După intrarea în vigoare a directivei, statele membre vor avea la dispoziție un termen de 30 de luni pentru a adopta dispoziții naționale în vederea punerii ei în aplicare.

 

 

 

Login pentru a posta comentarii.
înapoi la antet

Categorii

Site-uri recomandate

GRUPURI FACEBOOK

Unelte

Despre noi

Social

×

Abonează-te la newsletter!

Fii primul care primește pe email știrile cele mai fierbinți din transporturi!

Va puteti dezabona oricand de la newsletter.