1500 lei/lună spor „de antenă” pentru directorul din Ministerul Transporturilor. Secretarul ia 1.600, un consilier - 800 lei Recomandat

1500 lei/lună spor „de antenă” pentru directorul din Ministerul Transporturilor. Secretarul ia 1.600, un consilier - 800 lei

 Angajații din cadrul Ministerului Transporturilor nu au fost solidari cu cei care au avut de suferit în perioada pandemiei.

Mulți angajați la privat au fost trimiși în șomaj tehnic, alții și-au pierdut slujbele, cei mai norocoși s-au văzut cu salariileînghețate. La Ministerul Transporturilor, însă, angajații și-au păstrat privilegiile. Nu doar că au rămas cu salariile intacte, dar și cu toate „condițiile de muncă vătămătoare”, un spor immoral acordat, în principal, cerlort care stau la birouri.

Tir Magazin vă prezintă cuatumul salariilor și a sporurilor acordate angajaților de la sediul central Ministerului Transporturilor.

Salariile reflectă suituația de la 31 martie 2021.


Secretar general: salariu – 11.992 lei / lună, spor de condiții vătămătoare – 1.684 lei/lună

Director General: salariu – 10.901 lei / lună, spor de condiții vătămătoare – 1.419 lei/lună

Șef Serviciu: salariu – 9.725 lei / lună, spor de condiții vătămătoare – 1.090 lei/lună

Auditor: salariu – 7.418 lei / lună, spor de condiții vătămătoare – 870 lei/lună

Consilier : salariu – 9.425 lei / lună, spor de condiții vătămătoare – 839 lei/lună

Consilier personal: salariu – 6896 lei / lună, spor de condiții vătămătoare – 819 lei/lună

Consilier afaceri europene: salariu – 7.211 lei / lună, spor de condiții vătămătoare – 934 lei/lună

Șofer: salariu – 3.557 lei / lună, spor de condiții vătămătoare – 347 lei/lună

Magaziner: salariu – 4.000 lei / lună, spor de condiții vătămătoare – 4000 lei/lună

Casier: salariu – 3.333 lei / lună, spor de condiții vătămătoare – 3000 lei/lună .

Ministerul Transporturilor susține că ”sporul pentru condiții de muncă vătămătoare se acordă potrivit Legii numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Acordarea sporului se face potrivit determinărilor efectuate conform HG 917/2017 și are în vederea existența antenelor de pe clădirea în care ne desfășurăm activitate. Într-o singură lună, ministerul a plătit spor pentru condiții vătămătoare în jur de 200 mii lei.

Ce spune legea
Potrivit art. 23 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, “locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I - VIII şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie, administraţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului), la propunerea fiecăruia dintre ministerele.

Trei feluri de a atenta la sănătatea angajaților.
Există, în principal, trei factori de risc care pot fi expertizați în cadrul expertizării locurilor de muncă. Există riscuri chimice și riscurile biologice. Dar mai sunt detectate și riscuri fizice, generate de câmpul electromagnetic.
Pentru detectarea acestuia se efectuează măsurători ale intensității câmpului magnetic și ale densității de putere, se calculează și se interpretează rezultatele măsurătorilor și se evaluează nivelul de expunere al lucrătorilor la câmpurile electromagnetice conform prevederilor HG 520/2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpurile electromagnetice.
Printre factorii nocivi asupra sănătății lucrătorilor poate fi identificat câmpul electromagnetic generat de echipamentele IT (de exemplu calculatoare, monitoare, servere, routere WiFi), dar și diverse antene de mare putere cum sunt cele de telefonie mobilă.

 

Cum se stabilește dacă există „spor de antenă”
Ministerul Transporturilor este cel care, în ultimă instanță decide dacă acordă sau nu spor de condiții vătămătoare angajaților săi. Pentru a stabili dacă există câmpuri electromagnetice în sediul ministerului e nevoiue de un buletin der analize. Cele mai multe astfeld e analize sunt elaborate de Radiocom.
Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. RADIOCOM este plătită pentru a realiza buletinele de măsurători de determinare a densităţii şi intensităţii câmpului electromagnetic la solicitarea instituțiilor de mai sus.
„În urma efectuării măsurătorilor câmpului electromagnetic în locaţia definită, RADIOCOM emite un Buletin de măsurare, document care include valorile obţinute, urmând ca autorităţile competente să interpreteze aceste valori pentru clienţi, la cererea acestora.
Buletinul de măsurare conține: mărimile măsurate (intensitatea câmpului electric, intensitatea câmpului magnetic, inducția magnetică); metoda de măsurare; echipamentele folosite; condiții de măsurare (ex. măsurătorile s-au efectuat în condiții normale de funcționare a echipamentelor tehnice); locul de măsurare; echipamentele clientului, identificate și vizibile, care funcționează în punctele de măsurare.
Măsurătorile de câmp electromagnetic și evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor au ca scop principal identificarea factorilor de risc, cuantificarea acestora și stabilirea măsurilor, care pot fi măsuri tehnice, organizatorice sau de altă natură, care să protejeze securitatea și sănătatea lucrătorilor și revin în exclusivitate angajatorului”, spune Radiocom.

 

Cine poate primi sporuri
Funcționarii publici și personalul contractual pot beneficia de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare sau expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
Sporul pentru condiții deosebit de periculoase, condiții periculoase și condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă potrivit buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, ce se eliberează pe baza următoarelor criterii:
a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activității desfășurate la locul de muncă;
b) gradul de creștere a indicilor de morbiditate la locurile de muncă respective;
c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă.

 

Login pentru a posta comentarii.
înapoi la antet

Categorii

Site-uri recomandate

GRUPURI FACEBOOK

Unelte

Despre noi

Social

×

Abonează-te la newsletter!

Fii primul care primește pe email știrile cele mai fierbinți din transporturi!

Va puteti dezabona oricand de la newsletter.