OFICIAL. Drulă vrea să facă autostrăzi cu o companie declarată neconstituțională în 2018 Recomandat

OFICIAL. Drulă vrea să facă autostrăzi cu o companie declarată neconstituțională în 2018

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a lansat în dezbatere publică proiectul Statutului viitoarei Companii Naționale de Investiții Rutiere (CNIR).

Revista TIR a scris că ministrul Transporturilor vrea să reînvie Compania Națională de Investiții pe care Curtea Constituțională a României o declarase în afara legii.


Drulă merge mai departe și a pus în dezbatere publică, la finalul lui aprilie, statutul CNAIR.
„După ce Legea nr. 50/2021 (pentru aprobarea OUG nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere — S.A n.red.)a intrat în vigoare am început să scriem cadrul normativ care este necesar pentru funcționarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A. Sunt etape care trebuie parcurse, iar în această fază toți cei interesați pot veni cu propuneri sau observații. De astăzi avem în consultare publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Statutului Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A și așteptăm contribuția fiecăruia dintre dumneavoastră, ce poate fi transmisă prin una dintre modalitățile precizate în anunțul publicat pe site-ul MTI”, a declarat ministrul Cătălin Drulă.

C.N.I.R. este dezvoltatorul de infrastructură de transport rutier de interes public, de natura autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, care fac parte din strategiile naţionale sau din documentele strategice aprobate în acest sens, şi are drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementărilor interne şi actelor juridice internaţionale la care România este parte, se arată în nota de fundamentare.

Hotărâre privind aprobarea Statutului Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A.
„În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 50/2021

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic - Se aprobă Statutul Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A., potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.
A semnat premierul Vasile Cîțu.

 

C.N.I.R. are ca obiect principal de activitate:
a) proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, executarea lucrărilor de remediere pe perioadele de garanţie tehnică până la data predării către C.N.A.I.R., a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră care fac parte din structura rutieră, astfel cum acestea sunt aprobate prin documentele strategice la nivel naţional sau fac obiectul unor decizii ale autorităţilor publice naţionale în domeniul transporturilor.
b) executarea lucrărilor în regie proprie, pentru care există piaţă concurenţială, poate avea loc în situaţii excepţionale, cu caracter de urgenţă, atunci când este necesară asigurarea implementării unui proiect pe baza unei analize de necesitate, sau în situaţia în care, pe baza unui studiu de rentabilitate, rezultă că pentru statul român este mai eficientă executarea acestor lucrări în regie proprie;
Capitalul social iniţial al C.N.I.R. este în valoare de 50.000.000 lei şi este subscris şi integral vărsat în numerar de statul român, în calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de reprezentant legal al statului român. C.N.I.R. poate participa cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi cu obiect de activitate similar sau conex, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române şi/sau străine, inclusiv cu instituţiile financiare internaţionale, în scopul implementării proiectelor de infrastructură de transport rutier, numai pe baza unei analize de rentabilitate şi cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.


Cine conduce compania
Adunarea generală a acţionarilor reprezintă organul de conducere al C.N.I.R. care decide asupra activității acesteia şi asupra politicii ei comerciale și economice. Adunarea generală a acţionarilor este formată din 2 reprezentanţi ai statului român prin reprezentatul său legal Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, dacă legea nu prevede altfel, şi are atribuţii şi competenţe stabilite prin statut în conformitate cu legislaţia în vigoare. Şedinţele adunării generale a acţionarilor se desfăşoară cu participarea acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor C.N.I.R., potrivit registrului acţionarilor, la data de referinţă indicată în convocator. Până la privatizarea C.N.I.R. interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor. Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare ale acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acţionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.


Cine administrează
Compania este administrată de către consiliul de administraţie format din 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală. Consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general care își desfășoară activitatea în baza unui contract de mandat.

Cum se fac angajări
Personalul C.N.I.R. este angajat pe bază de contract individual de muncă încheiat conform legii, numai prin concurs organizat pe baza unui regulament aprobat de consiliul de administraţie, la propunerea directorului general al companiei, cu excepţia directorului general și directorului financiar, care deţine contract de mandat potrivit legii, pentru care se organizează proces de selecţie în condiţiile legii. Concursurile sau, după caz, procesul de selecţie/recrutare pentru funcţiile de director general, director general adjunct şi director executiv, precum şi pentru funcţiile de bază din cadrul C.N.I.R. vor avea publicitatea asigurată la nivel naţional şi, în limita posibilităţilor, dacă este necesar, la nivel internaţional.
Evaluarea personalului angajat prin concurs pe funcţiile de bază şi funcţiile conexe ale C.N.I.R. se va face potrivit criteriilor de evaluare stabilite prin regulamentul de desfăşurare a concursurilor aprobat de către consiliul de administraţie. Criteriile de evaluare şi selecţie a personalului sunt cele prevăzute de lege. Personalul C.N.I.R. este supus regulamentului intern.
Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se stabilesc prin contractul individual de muncă.

 

Un proiect eșuat

Prin adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., au fost create toate instrumentele legale care permit operaționalizarea acestei companii atât de necesară pentru dezvoltarea proiectelor majore de infrastructură ale României.

C.N.I.R. se va ocupa de proiectele de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier potrivit necesităților de deplasare a cetățenilor și de circulație a mărfurilor în condiții de siguranță, cu atingerea unor timpi de deplasare comparabili cu cei din Uniunea Europeană și asigurarea confortului în trafic. Măsura de înființare a C.N.I.R va conduce la dezvoltarea pe termen lung a reţelei trans-europene de transport (TEN-T), pentru funcționarea optimă a pieţei interne comunitare, în strânsă legătură cu realizarea obiectivelor strategiei europene privind creşterea economică.

Totodată, amintim faptul că operaționalizarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere este unul dintre punctele asumate de Executiv ce a fost prevăzut în Programul de guvernare.
„Nu înființăm o nouă companie care să consume bani publici din bugetul de stat în plus. Îmi doresc persoane cu experiență în guvernanța / managementul corporativ, înțelegerea domeniului de investiții rutiere, abilitate de planificare strategică, organizare eficientă a structurii, orientare către rezultate, având în vedere caracterul multianual al proiectelor mari de investiții. Managementul CNIR va trebui să construiască echipa, să structureze compania și să creioneze viziunea de dezvoltare a acesteia pentru a livra proiectele din Master Planul de Transport al României”, a subliniat ministrul Cătălin Drulă.
Există din 2016
Înființarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere nu este o idee nouă. Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a fost creată pe vremea guvernului condus de Dacian Cioloș. Atunci, Drulă a fost consilierul premierului. CNIR a avut câțiva angajați,mulți șefi și nu a finalizat niciun proiect.
Refuzată de PSD
Guvernul Grindeanu nu a fost dornic să păstreze nouă companie. Semnalul a fost dat de ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.
„M-am uitat un pic pe grila de salarizare a acestei instituţii. A fost primul lucru care mi-a atras atenţia. ai am văzut salarii colosale. Eu cred că un salariu de peste 30 de mii de lei pentru un director general este un salariu destul de mare. Nu mai vrem companii cu salarii imense şi să nu ştim exact ce rezultate avem. Această instituţie în momentul de faţă blochează scoaterea la licitaţie de noi proiecte”, spune ministrul.

Declarată neconstituțională
Luni, 7 mai 2018, Klaus Iohannis, Președintele României, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere SA, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.
În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, este neconstituțională.

 

Login pentru a posta comentarii.
înapoi la antet

Categorii

Site-uri recomandate

GRUPURI FACEBOOK

Unelte

Despre noi

Social

×

Abonează-te la newsletter!

Fii primul care primește pe email știrile cele mai fierbinți din transporturi!

Va puteti dezabona oricand de la newsletter.