CURSURILE DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU TRANSPORTUL RUTIER DE MARFĂ SE ORGANIZEAZĂ ȘI ÎN ENGLEZĂ SAU SPANIOLĂ Recomandat

CURSURILE DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU TRANSPORTUL RUTIER DE MARFĂ SE ORGANIZEAZĂ ȘI ÎN ENGLEZĂ SAU SPANIOLĂ

O barieră împotriva angajării șoferilor străini de camion și autobuz a fost depășită.


În contradicție cu legislația europeană în domeniu, în România
nu se putea susține examinarea conducătorilor auto
profesioniști în limbi de circulație internațională pentru
obținerea atestării profesionale obligatorii.
Urmare a demersurilor susținute timp de trei ani, UNTRR,
Ministerul Transporturilor, prin Ordin al Ministrului
Transporturilor, a modificat Normele privind autorizarea si
controlul centrelor de pregătire și perfecționare profesională a
personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
Conform noilor prevederi, cursurile de formare continuă, în
vederea obținerii certificatelor de calificare profesională
continuă - CPC pentru transport rutier de marfă și/sau de
persoane, pot fi organizate și în limba engleză sau limba
spaniolă.
Această măsură ar putea veni să combată criza soferilor. În
prezent, România are un deficit de 45.000 de șoferi
profesioniști.
Cum s-a modificat legislația
ORDIN nr. 953 din 18 iunie 2019 pentru modificarea și
completarea Normelor privind autorizarea și controlul centrelor
de pregătire și perfecționare profesională a personalului de
specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, și a Normelor
privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii
de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului transporturilor nr. 1.214/2015.
Normele privind autorizarea și controlul centrelor de pregătire și
perfecționare profesională a personalului de specialitate din
domeniul transporturilor rutiere prevăzute în anexa la Ordinul

ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 20 noiembrie 2015, se
modifică și se completează după cum urmează:
Articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Cursurile de pregătire
inițială și formare continuă a personalului de specialitate din
domeniul transporturilor rutiere se organizează în limba
română. Cursurile de formare continuă, în vederea obținerii
certificatelor de calificare profesională continuă - CPC pentru
transport rutier de marfă și/sau de persoane, pot fi organizate și
în limba engleză sau limba spaniolă
La articolul 7 alineatul (2) litera c), punctul (v) se modifică și va
avea următorul cuprins:(v) suportul de curs în limba română
sau, după caz, în limba engleză sau spaniolă, pentru fiecare tip
de curs pentru care se solicită autorizarea, întocmit astfel încât
conținutul acestuia să țină seama de cerințele și reglementările
în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, valabile la data
solicitării autorizării centrului de pregătire și perfecționare
profesională. Suportul de curs trebuie întocmit în concordanță
cu programele de pregătire, iar conținutul trebuie să fie adaptat
necesităților de învățare ale candidaților și obiectivelor cursului;
La articolul 7 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea
următorul cuprins:a) are angajați lectori atestați pentru cursurile
prevăzute pe versoul autorizației, titulari ai unui atestat de
lector în transportul rutier corespunzător tipului/tipurilor de
cursuri pentru care solicită autorizarea. Lectorii care predau în
limba engleză sau limba spaniolă trebuie să dețină certificat
corespunzător de competență lingvistică nivelul B2;
La articolul 9 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea
următorul cuprins:g) suportul de curs în limba română sau,
după caz, în limba engleză sau spaniolă, pentru fiecare tip de
curs pentru care se solicită autorizarea, întocmit astfel încât
conținutul acestuia să țină seama de cerințele și reglementările
în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, valabile la data
solicitării autorizării centrului de pregătire și perfecționare
profesională. Suportul de curs trebuie întocmit în concordanță

cu programele de pregătire, inclusiv cele prevăzute la lit. c), iar
conținutul trebuie să fie adaptat necesităților de învățare ale
candidaților și obiectivelor cursului.
Articolul II
La articolul 5 din Normele privind pregătirea și atestarea
profesională a anumitor categorii de conducători auto,
prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr.
1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și
atestarea profesională a personalului de specialitate din
domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 903 și 903 bis din 4 decembrie 2015,
alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Examinarea pentru obținerea CPC se face conform normelor
prevăzute în anexa nr. 8 la ordin. Examinarea pentru obținerea
CPC se organizează în limba română, în limba engleză sau în
limba spaniolă. Conducătorii auto susțin examenele pentru
obținerea CPC în limba în care au urmat cursul de pregătire
profesională periodică.
Articolul III
(1) Întrebările în limba engleză sau limba spaniolă pe baza
cărora candidații susțin examinarea pentru obținerea CPC se
introduc în sistemul informatic, care generează în mod aleatoriu
chestionare pentru fiecare candidat la data susținerii
examinării, de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în
termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
(2) Întrebările elaborate conform art. 8 alin. (2) din anexa nr. 8
la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru
aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională
a personalului de specialitate din domeniul transporturilor
rutiere se traduc din limba română în limba engleză sau în
limba spaniolă de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(3) Baza de întrebări redactate în limba engleză și limba
spaniolă se publică pe pagina de internet a Autorității Rutiere
Române - A.R.R. și se actualizează ori de câte ori se impune”.

Login pentru a posta comentarii.
înapoi la antet

Categorii

Site-uri recomandate

GRUPURI FACEBOOK

Unelte

Despre noi

Social

×

Abonează-te la newsletter!

Fii primul care primește pe email știrile cele mai fierbinți din transporturi!

Va puteti dezabona oricand de la newsletter.

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, acceptati modul in care folosim aceste informatii.