Catre

ARR-BUCURESTI
BUCURESTI, Blvd. DINICU GOLESCU nr.38, sector 1


Referitor :Lista de intrebari-Anexa la Convocarea inregistrata cu nr.11551/22.04.2013 a subsemnatului, referent de specialitate Agentia A.R.R Bihor

Subsemnatul Curpas Ioan in calitate de angajat al ARR-Bihor in functia de Referent de specialitate gradul I A prin prezenta raspund in scris la intrebarile din Anexa la Convocarea inregistrata cu nr.11551/22.04.2013

Inainte de a incepe punctual raspunsurile din lista transmisa vreau sa mentionez ca nu am luat sub nici o forma la cunostinta de continutul si textul Raportului de control nr.11441/22.04.2013, acesta nefiindu-mi comunicat.

Raspunsurile subsemnatului la intrebarile din Anexa sunt urmatoarele :

La intrebarea nr.1 : Da .
La intrebarea nr.2 : Da .
La intrebarea nr.3 : Da .
La intrebarea nr.4 Prin actul numit Decizia nr … /…….. (fara numar si data ) inregistrat sub nr.877/14.02.2013 in registrul unic al ARR-Bihor, se mentioneaza ca voi avea ,,urmatoarele atributii “ iar in fondul textului se mentioneaza ca ,,voi respecta ...........’’. (Anexa nr.1 la prezenta adresa ).

Din Decizia inregistrata sub nr. 877/14.02.2013, subsemnatul a inteles ca are ca si atributie de serviciu si "respectarea procedurilor privind prelucrarea, introducerea in baza de date a datelor conducatorilor auto pentru obtinerea cartelelor tahograf si a certificatelor de pregatire profesionala a conducatorilor auto tip CPI, CPIa si CPC." De altfel, aceste atributii sunt stipulate deja in fisa postului a subsemnatului la punctul 3.3 aliniatul a) punctul x si xi (Anexa nr.2 pag.2 –Fisa postului anexa la prezenta adresa ). In plus subsemnatul nu cunoaste sa aiba alte atributii de serviciu decat cele stipulate in fisa postului, anexa la Contractul individual de munca si care cuprind inclusiv atributiile cuprinse in Decizia nr. 877/14.02.2013, pe care subsemnatul le respecta si le indeplineste déjà.

La intrebare nr.5 : Subsemnatul nu am depus la biroul (de fapt ghiseul) ARR-Bihor , solicitarea 1525/18.03.2013, ci doar i-am dat nr.de inregistrare in registrul unic (operatiune efectuata in mod regulat si de catre oricare din colegii mei, Anexa nr.3 –2 file registru unic ARR-Bihor de la 2179/18.04.2013 -2221/22.04.2013 proband acest lucru .
Documentele la care se face referire in intrebare nu mi-au fost inmanate in data de 15.03.2013 de catre administratorul Janos Bruckner.

La intrebare nr.6 Subsemnatul nu am depus actul nr. 1525/ARR-BH/18.03.2013 la ghiseul agentiei, ci doar i-am dat nr. de inregistrare dupa cum am mentionat si la raspunsul la intrebarea 5.

La intrebare nr.7 Imprejurarile descrise la intrebarea 7 nu sunt adevarate.

La intrebare nr.8. Nu cunosc de ce in perioada 18-20.03.2013 a lipsit din arhiva ARR dosarul nr. 3988 al operatorului de transport S.C BRUCKNER IMPEX S.R.L .Dosarele in cadrul agentiei se afla inchise sub cheie, iar cheia este la dl. Mihes Gheorghe , dar mai are cheie si consilierul juridic Morar Cristian .

La intrebare nr.9 Pentru ca sunt scrise de subsemnatul . Este o uzanta in cadrul agentei ca in cadrul activitatii pe care o desfasuram, toti colegii de la ARR-Bihor, sa oferim asistenta in completarea formularelor pentru a veni in ajutorul operatorilor de transport ,cu probleme de vedere, de etnie maghiara si slovaca .
Sustinerile subsemantului se pot verifica si prin analizarea documentelor aflate si in dosarele colegilor mei din cadrul Agentiei A.R.R Bihor.

La intrebare nr.10 Nu am cunostinta despre un astfel de climat tensionat si nu consider ca relatiile mele cu colegii din cadrul Agentiei A.R.R Bihor sunt conflictuale.

La intrebare nr.11 Subsemnatul nu am parasit in timpul programului si fara aprobare sediul agentiei in luna martie 2013.
Serviciul informatic-acces baza ARR ,CPP si CPI , in cadrul caruia se desfasoara activitati sub parola poate informa foarte obiectiv despre prezenta mea la serviciu in cadrul programului de lucru. In acest an am operat peste 3000 cartele tahograf si atestate .

La intrebare nr.12 Nu cunosc despre la ce fel de modificari la operatorului de transport S.C.BRUCKNER IMPEX S.R.L.in baza de date A.R.R se face referire in intrebare.
La operatorul de transport S.C.VOLALEX S.RL. am operat modificari in baza ARR conform repartizarii efectuate de Dl. Derban Sorin (dreapta sus ). Anexa 4 –adresa 1488/15.03.3013 .

Intrebarea nr.13. In masura in care in cadrul convocarii mi se vor prezenta documente noi ,declaratii sau alte probe, fata de cele comunicate cu convocarea imi rezerv dreptul de a face completarile care se impun si de a invoca apararile pe care voi fi in masura sa le fac la fata locului.

Oradea ,08.05.2013 Referent Specialitate Gr.I A
Dipl.Ing. Ioan Curpas
Prezenta adresa contine un numar de 4 anexe ,mentionate in text si care fac parte integranta din adresa dupa cum urmeaza :

1. Anexa nr.1 = Decizia nr / , nr.877/14.02.2013 = 1 fila
2. Anexa nr.2 = Fila nr.2 din Fisa Postului de Referent =1 fila
3. Anexa nr.3 = File Registru unic ARR-BIHOR =2 file
4. Anexa nr.4 = Adresa nr.1488/15.03.2013 =1 fila