Începând cu data de 01.09.2013 autoritățile din Turcia solicită factura mărfii pentru fiecare transport efectuat și în funcție de factura mărfii se solicită și autorizația de transport bilaterală de terță țară sau autorizația CEMT.

Factura mărfii arată originea mărfii. Chiar dacă marfa este produsă în România, dacă factura este emisă în Elveția sau Franța, TURCIA consideră că țară de proveniență a mărfii este țara care a facturat respectiv Elveția sau Franța.
În cazul transporturilor bilaterale DIRECTE:
1. ROMÂNIA- TURCIA dacă:

· Ţara de plecare este ROMÂNIA
· Ţara de destinaţie este TURCIA
· Factura este emisă de o firmă aflată într-o țară terță, exemplu Renault Franța

În acest caz TURCIA SOLICITĂ AUTORIZAȚIE DE TERȚĂ ȚARĂ SAU CEMT

2. TURCIA- ROMÂNIA dacă:

· Ţara de plecare este TURCIA
· Ţara de destinaţie este ROMÂNIA
· Factura este emisă pentru o firmă aflată într-o țară terță, exemplu Renault Franța

În acest caz TURCIA SOLICITĂ AUTORIZAȚIE DE TERȚĂ ȚARĂ SAU CEMT În cazul utilizării AUTORIZAȚIEI CEMT perioada minimă acceptată de Turcia este perioada aferentă țării de pe factura mărfii.
CAZ 1:
· Ţara de plecare este ROMÂNIA
· Ţara de destinaţie este TURCIA
· Factura este emisă de o firmă aflată într-o țară terță, exemplu Renault Franța

PERIOADA MINIMĂ ACCEPTATĂ DE TURCIAîn cazul utilizării autorizaţiilor CEMT din momentul ieşirii până în momentul intrării pe teritoriul Turciei cu aceeaşi autorizaţie CEMT este cea aferentă FRANȚEI și anume 9 zile (216 ore).
CAZ 2:

· Ţara de plecare este POLONIA
· Ţara de destinaţie este TURCIA
· Factura este emisă de o firmă aflată într-o țară terță - Renault Franța

PERIOADA MINIMĂ ACCEPTATĂ DE TURCIA în cazul utilizării autorizaţiilor CEMT din momentul ieşirii până în momentul intrării pe teritoriul Turciei cu aceeaşi autorizaţie CEMT este cea aferentă FRANȚEI și anume 9 zile (216 ore) și NU perioada de 6 zile (144 ore) aferentă țării de plecare POLONIA
Nerespectarea perioadei minime acceptate de Turcia în cazul utilizării autorizaţiilor CEMT din momentul ieşirii până în momentul intrării pe teritoriul Turciei cu aceeaşi autorizaţie CEMT se sancționează de către autoritățile din TURCIA cu suma de 3.000euro.