c)vehiculele specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanţă; d)vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; e)vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională; f)vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia; g)vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate naţională; h)vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului; i)microbuzele destinate transportului şcolar, licenţiate pentru activitatea de transport persoane, doar pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare, exclusiv perioada de vacanţă şcolară, sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale; j)vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de primăriile şi consiliile locale din municipiile, oraşele şi comunele aflate în judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Constanţa; k)vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; l)vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; m)vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de calamitate, dezastre naturale ori în situaţii de urgenţă cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roşu.NOTE: Pentru vehiculele de la lit. a)-j) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice aşa cum prezintă vehiculele specializate de poliţie, jandarmerie, ambulanţă, pompieri, sau cele ale Ministerului Apărării Naţionale, dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare. Pentru vehiculele de la lit. k) şi l) dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreună cu scrisoarea de trăsură CMR sau avizul de însoţire a mărfii. Pentru vehiculele de la lit. m), dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare şi numai în cazurile anunţate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. În vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul agenţiei de încasare are dreptul să păstreze o copie a documentelor justificative. B. Tarife 1. numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinaţia de vehicule rutiere; 2. tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs; 3. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acelaşi tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, cu valabilitate până la data de 31 decembrie a fiecărui an; 4. tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, achiziţionate pentru cel puţin o lună calendaristică, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deţinut de riveran sau utilizat în baza unui drept legal, pentru 62 de treceri într-o lună calendaristică, şi achitate anticipat cu cel mult 30 de zile; 5. prin riveran se înţelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării şi locul de muncă/teren agricol deţinut în baza unui titlu de proprietate, de cealaltă parte a cursului Dunării, şi care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol - de la/la domiciliu; 6. calitatea de riveran se recunoaşte numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverinţe emise de angajator care să ateste calitatea de angajat sau de primăriile/consiliile locale care să ateste deţinerea unui teren agricol în baza unui titlu de proprietate, reînnoită la 3 luni, şi în baza adresei de domiciliu din actul de identitate; 7. documentele în baza cărora se recunoaşte calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate; 8. modelul biletului matcă-cupon şi procedura de emitere, gestionare şi control vor fi stabilite de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa; 9. tarifele pentru 20 de treceri şi tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată; 10. data de 15 mai a fiecărui an este considerată „Ziua Podului“, în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului; 11. biletele matcă-cupon preplătite se vor emite în următoarele locaţii: Agenţia de Încasare Feteşti, Secţia de Drumuri Naţionale Feteşti şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa; alte puncte suplimentare faţă de cele menţionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. ANEXA Nr. 6TARIFE pentru ocuparea zonei drumului