Patronul va fi ajutat s㠓scape” de firma incomodă de lichidatorul Petre Motrun
Portofoliului impresionant de lichidări marca Argeş Insolv, firma lui Petre Motrun, i se adaugă încă un nume: Leau Comtrans 2001 SRL, din comuna Boteni, satul cu acelaşi nume. La sfârşitul lunii mai a acestui an, societatea a înaintat o cerere Tribunalului Specializat Argeş, cu solicitarea de a intra în procedura simplificată de insolvenţă, semn că n-avea de gând să se reorganizeze. Motivaţia acţiunii deschise la instanţa comercială: agentul economic nu dispunea de suficiente fonduri ca să-şi plătească datoriile. Lichidatorul Petre Motrun a reprezentat opţiunea afaceristului din Boteni, care nu intenţionează prin acest demers o redresare a activităţii, ci radierea firmei de la Registrul Comerţului.
Pe 10 iunie 2013, debitorului aflat în stare de încetare a plăţilor i s-a acceptat cererea de intrare în faliment, rămânând ca de derularea procedurii să se ocupe Argeş Insolv. Judecătorul sindic i-a fixat, provizoriu, până când creditorii urmau să hotărască dacă-l păstrau pe lichidatorul desemnat de instanţă sau îl înlocuiau cu alt practician, un onorariu lunar de 1.000 de lei şi un procent de 10% din vânzarea bunurilor aflate în averea societăţii. Procesul continuă cu un nou termen pe 16 septembrie 2013.
Firma manageriată de Gheorghe Leau a mai avut, în trecut, probleme la instanţa de judecată, pe fondul neachitării unei sume datorate Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti. În toamna anului 2009, instituţia i-a deschis o acţiune la Judecătoria Câmpulung, pentru a recupera debitul restant de la Leau Comtrans 2001. Cererea creditoarei a fost admisă de instanţa câmpulungeană în luna decembrie a acelui an, când debitoarea a fost somată ca, în termen de 20 de zile, să achite creditoarei suma de 723,02 euro la rata de schimb la BNR, valabil la data achitării, reprezentând contravaloarea ratei restante de rovinietă - 288 euro şi 435,02 euro penalităţi. În plus, în sarcina părţii care a pierdut procesul au intrat şi cheltuielile de judecată. Că firma lui Gheorghe Leau nu s-a conformat obligaţiei impuse de magistratul câmpulungean o demonstrează o altă cerere adresată Judecătoriei Municipale de către compania bucureşteană, care, în luna februarie a anului trecut, a obţinut încuviinţarea de a executa silit datornica, în baza acelei ordonanţe din 10 decembrie 2009.
Societatea lui Gheorghe Leau, înfiinţată în urmă cu 12 ani, după cum aflăm din însăşi denumirea ei, axată pe transporturi rutiere de mărfuri, a înregistrat, la finele anului trecut, un total al datoriilor de 258.510 lei. Aşadar, peste 2,5 miliarde de lei vechi, în condiţiile în care cifra de afaceri abia trecuse de valoarea de 500 de milioane de lei vechi. Veniturile totale, în acelaşi cuantum, erau depăşite de totalul cheltuielilor, cifrate la peste 770 de milioane de lei vechi.