Rezultate 1 la 1 din 1

Subiect: IOAN CURPAS: MEMORIU MTI FINAL

  1. #1
    Member
    Puncte: 550, Nivel: 10
    Progres nivel: 50%,  Puncte necesare pentru următorul nivel: 50
    Activitate globală: 0%
    Realizări:
    31 days registered500 Experience Points
    Premii:
    Frequent Poster

    Data înscrierii
    24.mai.2013
    Posturi
    45
    Puncte
    550
    Nivel
    10
    Aprobare/Dezaprobare
    Primit: 0/1
    Oferit: 0/0

    IOAN CURPAS: MEMORIU MTI FINAL

    DESCARCA DE AICI DOSARUL LUI IOAN CURPAS, IN FORMAT .PDF

    DESCARCA DE AICI FALSURILE FACUTE LA ARR BIHOR IN CONDICA DE PREZENTA    CURPAS IOAN
    STR.G.TOPIRCEANU NR.19
    410088-ORADEA BIHOR
    TEL/FAX :0259-444466
    MOBIL : 0741-268703
    E-MAIL : ***


    CATRE

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Bucuresti, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1

    In atentia D-lui. Ministru Relu FENECHIU    Subsemnatul CURPAS IOAN ,domiciliat in Oradea str. George Topirceanu nr.19 ,jud.Bihor, legitimat cu C.I. seria XH nr.722768 , eliberat de S.P.C.L.E.P –Oradea la 03.02.2011, CNP :1560301054684, in calitate de angajat al ARR-Agentia Bihor,in functia de referent de specialitate grad I.A,cu deosebit respect depun prezentul


    M E M O R I U


    avand ca subiect modul nelegal,inadmisibil si de neacceptat prin care s-a efectuat CERCETAREA DISCIPLINARA PREALABILA, CE A AVUT LOC LA SEDIUL ARR -BUCURESTI IN DATA DE 09.05.2013, avand ca si obiect o asa zisa abatere discilinara care imi este imputata.

    Cercetarea disciplinara prealabila s-a derulat fara respectarea prevederilor legale, respectiv a Regulamentului Intern al ARR valabil din anul 2012, ale Contractului Colectiv de Munca nr.334/2012 in vigoare, a Codului Muncii, bazandu-se exclusiv pe documente false (pontaj), respectiv pe documente si declaratii scrise despre al caror continut subsemnatul nu am avut si nici, acum, nu am cunostinta .


    IN FAPT

    In sarcina mea a fost adusa acuza,de catre conducerea ARR Bihor ca as fi lipsit ,in cursul lunii martie,de la sediul Agentiei ,in zilele de 18,19 si 25,cate 4(patru)ore.Fapt neadevarat.

    A fost demarata o ancheta in baza unui”RAPORT”oradean,ancheta ce includea si cercetarea disciplinara

    • In cursul cercetarii disciplinare prealabile la intrebarea 11 din

    Anexa la Convocarea inregistrata sub nr.11551/22.04.2013, sunt intrebat ,,De ce in cursul lunii martie 2013, in mod repetat, fara aprobare, ati parasit sediul Agentiei ARR-Bihor ?’’,intrebare la care subsemnatul nu am putut raspunde ,pe de o parte pentru ca ca nu mi s-au precizat zilele si orele cand as fi comis aceste fapte,iar pe de alta parte pentru ca subsemnatul am fost prezent la programul de lucru tot timpul programului , exceptand ,binenteles, zilele de concediu sau invoirile aprobate de Conducere.
    Ulterior,verificand, am observat in condica de prezenta ca in zilele 18.03.2013,19.03.2013 si 25.03.2013, apar niste semne de intrebare aplicate peste semnatura mea.

    Constatarea (!!!)ca am parasit, fara aprobare, sediul Agentiei ARR-
    Bihor, este falsa si acest lucru rezulta si din faptul ca in data de 19.03.2013, dupa cum reiese si din condica de prezenta, la data respectiva, atat seful de agentie Peti Alin ,aflat in concediu medical cat si loctiitorul acestuia Derban Sorin Ioan aflat in delegatie la C.J. nu puteau face aceasta constatare. Precizez ca Peti Alin si Derban Sorin Ioan sunt singurele persoane din cadrul agentiei cu atributiuni in acest sens . Anexa nr.1

    Constatarea falsa este intarita si mai mult de faptul ca in data de 29.03.2013 cu ocazia solicitarii de catre comisia de control a ARR-Bucuresti formata din D-nii Sirbu Ion si Barbu Vasile, a unei note de relatii subsemnatului, referitor la activitatea din agentie din cursul lunii martie 2013, nu am fost intrebat si de faptul ,,de ce am parasit in mod repetat fara aprobare sediul agentiei’’, dar in raportul de control nr.11411/ 22.04.2013, intocmit in urma controlului si care a constituit documentul de declansare a procedurii de cercectare disciplinare asa cum reiese din Anexa la Convocarea nr. 11551/22.04.2013, la intrebarea nr.11, acest aspect apare ! .Anexa nr.2

    Este destul de clar ca in data de 29.03.2013 absentele pentru asa zisa parasire a sediului agentiei nu existau, ele fiind “inventate” pentru crearea falsului dupa aceasta data si a pontajului fals in mod corespunzator ca sa se “creeze” o “falsa” abatere disciplinara .

    Relevant este in acest sens si faptul ca, la solicitarile subsemnatului, atat in plenul sedintei de cercetare disciplinara (09.05.2013), cat si prin solicitarile scrise (din 14.05.2013-e-mail serviciului informatic ARR-D-lui Vasilescu Vali si prin adresa nr.13695/ 16.05.2013 (ambele anexate) , de prezentare a pontajului agentiei ARR-Bihor pe martie 2013 si al rapoartelor informatice aferente activitatii mele pe parola in programele ARR,CIA si CPP nu mi s-a dat curs .Anexa nr.3
    Pontajul si aceste rapoarte de activitate care monitorizeaza pe date calendaristice, ora si la minut activitatea desfasurata pe parola personala in sistemul intranet al ARR ar fi putut si poate proba falsul sau realitatea unei prezente a subsemnatului la sediul agentiei,pentru simplul motiv ca parola poate fi folosita numai in incinta Agentiei,respective, in mod indubitabil nu exista intervalele mai mari de cateva minute in care subsemnatul sa nu fi folosit sistemul!!!!!!
    Faptele descrise mai sus reprezinta infractiuni, persoanele care se fac vinovate de aceste fapte putand raspunde penal .


    • Fals intelectual ART. 289 Cod Penal

      Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un
      funcţionar aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
      Tentativa se pedepseşte    • Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor Art. 246 Cod Penal


    Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă,
    nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o
    vătămare intereselor legale ale unei persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni
    la 3 ani.

    Cu toate acestea subsemnatul doresc clarificarea situatiei intr-un mod corect si solutionarea ei in cadrul institutiei, fara implicarea justitiei si a organelor de cercetare penala .


    • In cadrul sedintei de cercetare disciplinara din 09.05.2013 prin

    raportul subsemnatului de raspuns la intrebarile din convocator, inregistrat inaintea sedintei la ARR-Bucuresti nr.11551/ 09.05.2013 am adus la cunostiinta Comisiei de cercetare disciplinara , ca subsemnatul nu am luat la cunostinta sub nici o forma de continutul, textul si anexele Raportului de Control nr.11441/22.04.2013 intocmit de inspectorii de la ARR Bucuresti, Sirbu Ion si Barbu Vasile (in urma controlului de la ARR-Bihor din 29.03.2013 ), raport care,dupa cunostiintele mele, a stat la baza declansarii procedurii de cercetare disciplinara prealabila a subsemnatului . Anexa 4

    Astfel nu s-au respectat prevederile legale prevazute in Contractul Colectiv nr.334/2012 al ARR in vigoare , unde la art.91 al.(7) se prevede ca : ,,Salariatul are dreptul sa cunoasca toate actele si faptele cercetarii si sa solicite in aparare probele pe care le considera necesare’’
    Ori in cadrul sedintei de cercetare disciplinara, cu toate ca subsemnatul am pregatit raspunsul la intrebari in scris prin raportul mai sus mentionat, mi se ,,fluturau’’ in fata in cursul sustinerii mele tot felul de documente, extrase dintr-un dosar mai gros, probabil Raportul de Control, fara sa le pot vizualiza sau face copii sa le consult (fizic si intelectual).
    In concluzie subsemnatul nu mi-am putut face apararea, fiindu-mi grav incalcat dreptul la aparare, demnitatea, fiind incalcate astfel si prevederile legale din Contractul Colectiv de Munca nr.334/2012 in vigoare, care la art.91 al.(6) punctul a) prevede ca ,,Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea urmatoarelor aspecte’’ punctul,, a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita’’ Anexa nr.5.

    Avand in vedere cele prezentate mai sus ,stimate D-le Ministru va rog sa mai luati in considerare ca subsemnatul lucrez in cadrul ARR din anul 2005 cu rezultate anuale de FB mai multi ani la rand, din care 4 ani ca sef de agentie, atitudinea si aceasta pseudo-cercetare disciplinara aducand grave prejudicii morale subsemnatului. Anexa nr.6

    De asemenea subsemnatul nu am fost sanctionat in vreun fel
    in ultimele 12 luni si nu am avut in cei 8 ani de activitate nici o absenta nemotivata de la serviciu in cadrul ARR. De asemenea nu
    am fost niciodata cercetat penal pentru fapte de abuz sau coruptie.

    In cadrul agentiei subsemnatul am fost permanent persecutat de un grup de colegi ,care sunt trimisi in judecata de mai bine de 2 ani
    pentru fapte de coruptie eu fiind peste 4 ani si sef de agentie aducandumi-se acuze false de tot felul , presa locala prezentand acest lucru . Anexa 8

    Nu in ultimul rand va rog sa aveti in vedere si situatia materiala
    de indatorare a subsemnatului (57 de ani) si care impreuna cu sotia are angajat un credit ipotecar pe singura locuinta de locuit pe 14 ani, pina in 2027, in cuantum de 630 eur pe luna(Anexa nr.7), aplicarea unei masuri radicale in cazul subsemnatului aruncandu-ne in strada atat pe mine, cat si pe sotia mea si pe fiica noastra fara veniturile mele noi neputand achita ratele .
    Mai mult, aplicarea unei sanctiuni drastice, pe langa faptul ca ar duce grave prejudicii morale si materiale subsemnatului si familiei sale ,s-ar face si avand la baza fapte/acte false si total neadevarate, creandu-i o situatie total injusta subsemantului.

    In speranta unei analize obiective a situatiei subsemnatului, va stau in mod operativ la dispozitie cu orice documente considerati ca este necesar in sustinerea memoriului meu.


    Cu deosebit respect Oradea la 12 iunie 2012

    Ing. Curpas Ioan    ANEXE :

    1.Anexa nr. 1 -Condica prezenta ARR-Bihor ,martie 2013 = 2 file
    2.Anexa nr. 2 -Nota de Relatii nr.1783/ARR-BH/29.03.2013 = 2file
    -Anexa + Convocarea nr.11551/22.04.2013 = 2file
    3.Anexa nr. 3 -Adresa e-mail cu atachament din 14.05.2013 = 2 file
    -Adresa 13695/16.05.2013 = 1 fila
    4.Anexa nr. 4 -Raport raspuns intrebari nr.11551/09.05.2013 = 9 file
    5. Anexa nr. 5 – Extras CCM-334/2012 , ART.91 =1 fila
    6. Anexa nr. 6 - Fise evaluare profesionala Curpas Ioan = 2 file
    7. Anexa nr. 7 – Chitanta plata rata credit ipotecar = 1 fila
    8. Anexa nr.8 - Articole presa bihoreana din aprilie 2013 = 3file

    Prezentul MEMORIU are un nr.de 6 file si un nr.de 25 file anexate .

    *****

    PONTAJ FALS II

    Semnarea unui pontaj atrage dupa sine primirea unui salariu. Trebuie sa depuneti plangere penala impotriva persoanelor care fac aceste falsuri.
    Codul penal prevede ca aceste fapte sunt infractiuni :
    ART. 288
    Falsul material în înscrisuri oficiale
    Falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau
    prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice, se
    pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.
    Falsul prevăzut în alineatul precedent, săvârşit de un funcţionar în exerciţiul
    atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Sunt asimilate cu înscrisurile oficiale biletele, tichetele sau orice alte
    imprimate producătoare de consecinţe juridice.
    Tentativa se pedepseşte.
    ART. 289
    Falsul intelectual
    Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un
    funcţionar aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau
    împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a
    insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5
    ani.
    Tentativa se pedepseşte

    0 Nepermis! Nepermis!
    Ultima modificare făcută de merlin; 18.iul.2013 la 17:44.

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Subiecte similare

  1. Răspunsuri: 0
    Ultimul post: 18.iul.2013, 17:25
  2. Răspunsuri: 0
    Ultimul post: 17.iul.2013, 19:35
  3. Memoriu despre corupţia de la ARR Bihor
    De merlin în forumul ARR
    Răspunsuri: 0
    Ultimul post: 24.mai.2013, 17:26

Permisiuni postare

  • Nu poți posta subiecte noi
  • Nu poți răspunde la subiecte
  • Nu poți adăuga atașamente
  • Nu poți edita postările proprii
  •