DE CE AM FOST DAT AFARA DE LA ARR-BIHOR

I -32 absente NEMOTIVATE IN IANUARIE –FEBRUARIE 2013 ,PETI ALIN IOSIF

II-LOCTIITORUL INCULPAT DERBAN SORIN IOAN SEMNEAZA LICENTE FARA DREPT LEGAL

III-FALSIFICARE PONTAJ MARTIE 2013 ,PE DATA DE 19.03.2013 ,SUBSEMNATULUI IAU FOST TAIATE 2 ORE , CAND ,PETI ALIN IOSIF ERA IN C.M. SI DERBAN SORIN IOAN IN DELEGATIE , CA
URMARE DESFACEREA C.I.M.

  1. Am informat prin raportul de activitate solicitat de conducerea

ARR-Bucuresti inregistrat sub nr.912/ARR-BH/15.02.2013 printre
altele faptul ca seful de agentie D-l PETI ALIN IOSIF (numit prin
detasare provizoriu sef incepind cu 15.11.2012) are un nr. de 32 de
zile lucratoare (perioada 01.01.2013-15.02.2013)fara prezenta la se-
diul agentiei si fara sa fi semnat condica de prezenta !?. Anexez in
cest sens filele din condica de prezenta a agentiei ARR-Bihor cores-
punzatoare acestei perioade de timp unde se poate observa indubi-
tabil la pozitia 16 ,PETI ALIN IOSIF ca ,condica nu este semnata .
Anexa 1 : Condica prezenta = 19 file .
  1. Luand la cunostinta de aceasta informare a mea fara sa stie D-l

PETI ALIN ca pentru raportul solicitat eu am facut copii dupa condica de prezenta ,a semnat in ziua urmatoare de 16.02.2013 in condica ,toate zilele lipsa si a trimis-o la ARR-Bucuresti .Tot odata a desfintat condica respectiva si a infintat o noua condica .  1. Vreau sa mentionez ca prin semnarea in condica a tuturor

zilelor absente ,pe langa ,inducerea in eroare a conducerii ARR,
falsul si abuzul creat , toate documentele (licente ,copii conforme
licente ,etc ) semnate de locctiitorul inculpat DERBAN SORIN IOAN
devin nule ,intrucat conform deciziei conducerii ARR acesta este
inlocuitor doar in absenta motivata a sefului de agentie ,C.O. ;
C.M. ; sau DELEGATIE . Acum nu se mai stie daca a semnat
DERBAN (inseamna ca PETI ALIN IOSIF a fost absent ) dar
,,acum apare prezent probabil la ARR’’ contrar cu realitatea ,
insemna ca documentele semnate de DERBAN SUNT NULE !!
Anexa 2 : Decizia ARR = 1 fila .  1. Pontajul pe luna martie 2013 al ARR-Bihor a fost intocmit in

fals neconform cu realitatea ca sa mi se creeze o abatere disciplinara
care a condus la desfacerea disciplinare a C.I,M a subsemnatului .
Orele taiate pe 19.03.2013 nu avea legal cine sa le opereze atat
PETI ALIN IOSIF ,seful era in C.M. iar unicul locctiitor inculpatul
DERBAN SORIN IOAN era in delegatie .
Anexa 3 : File condica prezenta ARR –BIHOR = 2 File