Ca urmare a articolelor de presă apărute cu privire la contractul „de curăţenie” CNADNR SA face urmăroarele precizări:

CNADNR SA are încheiate cu SC Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR SA două contracte:


  1. „Contract de prestări servicii pentru spaţiul ocupat de CNADNR SA în clădirea Palat CFR” al cărui obiect de activitate îl reprezintă:

- întreţinerea insatalaţiilor sanitare şi de încălzire cer deservesc spaţii de birou şi spaţiile comune (holuri, lift, coridoare, scări, intrări, grupuri sanitare) raportate la suprafaţa totală a clădirii Palat CFR

  • întreţinerea instalaţiilor electrice
  • întreţinerea curăţeniei pentru spaţiile comune
  • P.S.I.
  • lucrări de întreţinere a construcţiilor, interioare şi exterioare
  • alimentarea cu energie electrică şi termică, apă potabilă, evacuarea apelor uzatw menajere şi pluviale
  • control acces şi supraveghere video
  • asigurarea evacuării reziduurilor menajere
  • asigurarea întreţinerii instalaţiilor de ascensoare.

Preţul contractului este de 73.954,90 lei/lună.


  1. Contract de închiriere la preţul de 16,5 lei/mp/lună.


Informaţiile se regăsesc pe site-ul CNADNR SA.
Suprafaţa ocupată de CNADNR SA este 6.043,65 metri pătraţi.La această suprafaţă se adaugă 2170 metri pătraţi spaţii comune.

Urmare celor prezentate rezultă că afirmaţiile publicate, conform căroara „oficialii CNADNR SA au parafat un act adiţional la contractul de curăţenie cu Grupul de Exploatare Întreţinere, în valoare de aproximativ 1,8 milioane de lei „ şi „CNADNR este forţată să plătească 20-25 euro/lună/mp” sunt
false şi neverificate, astfel încât opinia publică este dezinformată şi se aduc prejudicii imaginii CNADNR SA.


CNADNR SA